Med Intercity-færgerne over Storebælt

Færgerne på Storebælt nr. 5. Produceret for Danmarks Færgemuseum.

Karsten Biering: Videodokumentation af Storebæltsoverfarten. Villum Kann Rasmussen Fonden & Velux Fonden. Årsskrift 1998, s. 59-65.