Cathrinesminde Teglværk 1732-1993. En fortælling om Teglværksegnen. 1994 (20:00 min.)

Optagelserne er lavet i august 1993, og videofilmen er produceret for Cathrinesminde Teglværksmuseum, Museum Sønderjylland, som introduktion for museets gæster i museumsbiografen. Her skildres Cathrinesminde Teglværks - og hele Teglværksegnens - historie omkring Egernsund, Nybøl Nor og Flensborg Fjords nordside med omkring 40 teglværker gennem århundreder.  Etableringen af Teglværksmuseet i 1994 blev slutstenen på ”Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord”, der i årene 1980-86 udviklede sig til et gensidigt inspirerende samarbejde mellem folk og forskere, kunstnere og formidlere omkring egnens teglværkshistorie med dens betydningsfulde og store industri. Filmen er produceret for Museet på Sønderborg Slot og har modtaget støtte fra bl.a. A.P. Møller Fonden.

Inge Adriansen, Finn Bredahl Jørgensen & Arne Aabenhus (red.): Teglværksprojektet ved Flensborg Fjord – fra idé til virkeliggørelse. Gråsten 1986, 88 s. Karsten Biering: Tre videoprogrammer om teglproduktion og teglværkshistorie. Årbog for Arbejderbevægelsens historie 1992, s. 135-156. Thorkild Kjærgaard & Thomas Lyngby: Matzens Teglværk Egernsund. Cathrinesminde Teglværksmusem & Cathrinesmindes Venner. Årsskrift XIV 2001, s. 7-31.