Tilvalg i Lingvistik – Københavns Universitet

Tilvalg på lingvistik og indoeuropæisk

Tilvalg på bachelorniveau

Lingvistik, 45 ECTS

Bachelortilvalget i lingvistik består af fagelementer svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets fagelementer kan også tages som enkeltstående tilvalg. 

 • Introduktion til lingvistik (15 ECTS)
 • Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS)
  Vælg mellem: 
 • Fonetik og fonelogi (15 ECTS) eller
 • Semantik og pragmatik (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Indoeuropæisk, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Dette studiemønster retter sig primært mod studerende fra lingvistik og indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk samt studerende, der ønsker at tage kandidatuddannelsen i lingvistik eller indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk. Man er dog ikke garanteret adgang på kandidatuddannelsen, selvom man har taget tilvalgskurserne. Fagelementerne Hittitisk og Vedisk sanskrit kan også tages som enkeltstående tilvalg. 

 • Græsk propædeutik (15 ECTS)
 • Latinsk propædeutik (15 ECTS)
 • Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS)
 • Hittitisk, 15 ECTS 
 • Vedisk sanskrit, 15 ECTS

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Indoeuropæisk, 30 ECTS

Studiemønsteret i indoeuropæisk består af fagelementer svarende til 30 ECTS. De enkelte fagelementer kan også tages som enkeltstående tilvalg.

 • Selvvalgt sprog (15 ECTS)
 • Specialiseringssprog (15 ECTS) 

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg, 2019-ordningen

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på lingvistik eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Se de enkeltstående tilvalg i studieordningen. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Yderligere information

For yderligere information om tilvalgskurserne på lingvistik og indoeuropæisk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.