Tilvalg på lingvistik og indoeuropæisk

 

 

 

Lingvistik, 45 ECTS

Bachelortilvalget i lingvistik består af fagelementer svarende til samlet 45 ECTS-point. Tilvalgets fagelementer kan også tages som enkeltstående tilvalg. 

 • Introduktion til lingvistik (15 ECTS) - (efterår)
 • Typologisk grammatisk analyse (15 ECTS) - (forår)

Vælg mellem: 

 • Fonetik og fonologi (15 ECTS) - (forår) eller
 • Semantik og pragmatik (15 ECTS) - (forår)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Indoeuropæisk, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Dette studiemønster retter sig primært mod studerende fra lingvistik og indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk samt studerende, der ønsker at tage kandidatuddannelsen i lingvistik eller indoeuropæisk med specialisering i indoeuropæisk. Man er dog ikke garanteret adgang på kandidatuddannelsen, selvom man har taget tilvalgskurserne. Fagelementerne Hittitisk, Vedisk sanskrit og Indoeuropæisk fonologi og morfologi kan også tages som enkeltstående tilvalg. 

 • Græsk 1 (15 ECTS) - (efterår)
 • Latinsk 1 (15 ECTS) - (efterår)
 • Græsk og latinsk sproghistorie (15 ECTS) - (forår)
 • Hittitisk, 15 ECTS- (forår)
 • Vedisk sanskrit, 15 ECTS - (efterår)
 • Indoeuropæisk fonologi og morfologi (15 ECTS) - (forår)
 • Germansk sproghistorie (15 ECTS) - (efterår)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på lingvistik eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

 • Introduktion til lingvistik - (efterår) 
 • Dansk sprog - (efterår) 
 • Typologisk grammatisk analyse - (forår) 
 • Fonetik og fonologi - (forår) 
 • Semantik og pragmatik - (forår) 
 • Projektorienteret forløb på BA-niveau (forår - efterår)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Indoeuropæisk, 30 ECTS

Studiemønsteret i indoeuropæisk består af fagelementer svarende til 30 ECTS. De enkelte fagelementer kan også tages som enkeltstående tilvalg.

 • Selvvalgt sprog (15 ECTS) - (forår)
 • Specialiseringssprog (15 ECTS) - (forår)

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg, 2019-ordningen

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på lingvistik eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. Læs mere om enkeltstående tilvalg i studieordningen (pdf).

 • Eksperimentel fonetik (15 ECTS) - (forår/efterår)
 • Spontantalens fonetik (15 ECTS) - (forår/efterår)
 • Selvvalgt sprog (15 ECTS) - (forår)
 • Specialiseringssprog (15 ECTS) - (forår/efterår)
 • Projektorienteret forløb på KA-niveau (15 ECTS) - (forår/efterår)
 • Dansk talesprogs grammatik (15 ECTS) - (efterår)
 • Lingvistisk emne (15 ECTS) - (efterår)
 • Enkeltsprog (15 ECTS) - (efterår)
 • Indoiransk og græsk sproghistorie (15 ECTS) - (forår)
 • Funktionel-kognitiv lingvistik (15 ECTS) - (forår)
 • Indoeuropæisk emne (15 ECTS) - (efterår)

Læs mere om enkeltstående tilvalg i studieordningen (pdf).

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

Yderligere information

For yderligere information om tilvalgskurserne på lingvistik og indoeuropæisk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.