Aktuelle studieordninger for Indoeuropæisk

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

BA-niveau

Propædeutik

Læs om propædeutik i græsk og latin