Tilvalg og enkelte kurser i Informationsvidenskab og kulturformidling – Københavns Universitet

Tilvalg og enkelte kurser i Informationsvidenskab og kulturformidling

Tilvalg på bachelorniveau

Efteråret 2018:

Foråret 2019:

Læs mere i studieordningen 

For yderligere information om tilvalgskurserne på Informationsvidenskab og kulturformidling, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på Informationsvidenskab og kulturformidling eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på Informationsvidenskab og kulturformidling, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.

Tilvalg på kandidatniveau

Se de aktuelle kurser for studieåret E18/F19 i KU's kursuskatalog.

For yderligere information om tilvalgskurserne på Informationsvidenskab og kulturformidling, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.