Aktuelle studieordninger for Informationsstudier og Informationsvidenskab og kulturformidling

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelse

Bachelortilvalg

Bibliotekar DB

Kandidatuddannelse

Kandidatstuderende, der ikke er overført til 2013-ordningen, skriver speciale efter hhv. 2008- eller 2011-ordningen. Specialebestemmelserne er identiske med bestemmelserne i 2013-ordningen; bortset fra specialiseringskrav. Der skrives ikke specialiseringsspeciale.

Kandidattilvalg

Engelsksprogede versioner af kandidatuddannelsesstudieordninger