Tilvalg i etnologi – Københavns Universitet

Tilvalg i etnologi

Tilvalg på bachelorniveau

Etnologisk og antropologisk kulturanalyse, 45 ECTS

Studiemønstret sammensættes af tre af nedenstående moduler á 15 ECTS.

  • Antropologisk og etnologisk teori (15 ECTS) 
  • Antropologisk og etnologisk metode (15 ECTS) Udbydes ikke i E18/F19
  • Aktuelt kulturanalystisk emne A (15 ECTS) Udbydes ikke i E18/F19
  • Aktuelt kulturanalytisk emne B (15 ECTS) Udbydes ikke i E18/F19
  • Etnologisk praktik* (15 ECTS)

*Etnologisk praktik kan kun tages af studerende, der har bestået "Etnologisk og antropologisk teori" og "Antropologisk og etnologisk metode" eller fagelementer, der indholdsmæssigt svarer hertil.

Se mere i studieordningen

Museologi, 45 ECTS (samarbejde med Kunsthistorie)

Læs mere om tilvalget i museologi her.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på etnologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Kulturarv og museumsformidling, 30 ECTS

Se mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på etnologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på etnologi, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.