EU og Terrorisme: Hybride Trusler

Hvordan forebygger man radikalisering og terror uden at gribe ind i grundlæggende borgerrettigheder? Gøres det bedst lokalt, nationalt eller på europæisk plan? Oplæg og debat med Lars Erslev Andersen (RIKO), Christine Nissen (DIIS) og Jørn Boisen (KU).

London, Madrid, Paris, København, Bruxelles. De seneste 15 år har vi oplevet en lang række terrorangreb i europæiske hovedstæder. Samtidig får både national og international terrorlovgivning videre rammer og beføjelser, der griber dybt ind i grundlæggende borgerrettigheder.

Denne debat vil fokusere på EU’s rolle som sikkerhedsaktør i forebyggelse af radikalisering samt definitionen af terrorisme i forhold til konkrete nationale interesser og erfaringer i Danmark og Frankrig.

Hvor og hvordan sætter man bedst ind mod radikalisering og terrorisme, der i stigende grad er transnational og hybrid? Hvad gøres bedst på lokalt og nationalt niveau og hvad løses bedst indenfor det europæiske samarbejde? Hvordan forholder man sig til ofre for terrorisme? Og hvordan kommer afslutningen på 20 års aktivistisk udenrigspolitik til at påvirke terrortruslen i Europa?

Oplægsholdere

  • Lars Erslev Andersen, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO)
  • Christine Nissen, Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS)
  • Jørn Boisen, Københavns Universitet (KU)

Debatrækken 'Europæiske Spændingsfelter'

Debatten er del af debatrækken Europæiske Spændingsfelter. At bevare fred, forhindre konflikt og styrke den international sikkerhed er et af de centrale mandater i det europæiske samarbejde. EU har ry for at nedtone konflikter ved at omdanne højspændt politik til lavtekniske spørgsmål. I debatrækken spørger vi: Hvordan fungerer den strategi sammen med det nationale niveau, hvor konflikt kan være afgørende for at mobilisere vælgere?

I seks arrangementer med udgangspunkt i sundhed, terrorisme, migration, sprog, klima og erindringspolitik debatterer vi hvordan normer, institutioner og politik spiller – og støder – sammen i det europæiske samarbejde. Dette arrangement er nr. 2/6

Debatrækken er arrangeret af RIKO (Rådet for International Konfliktløsning) i samarbejde med DEO og Københavns Universitet og er støttet af Europa-Nævnet.

Tidligere arrangement

Kommende arrangementer