Tilvalg i Russisk – Københavns Universitet

Tilvalg i russisk og slaviske sprog

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Østeuropastudier, 45 ECTS

Studiemønsteret Østeuropastudier består af modul 1 og 2 og enten 3 eller 4.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i russisk, 45 ECTS

  • Udlandsophold: Mundtlig kommunikation på russisk 2 og tekstanalyse,15 ECTS (efterår)
  • Udlandsophold: Særligt studeret emne - Rusland, 15 ECTS (efterår)
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale 2, 7,5 ECTS (forår)
  • Østeuropastudiers teori og metode, 7,5 ECTS (forår)

For studerende med centralt fag udenfor humaniora, forlænges sidefaget med 30 ECTS, som skal udgøres af: 

  • Hovedemner (15 ECTS)
  • Ruslands historie og kulturhistorie (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne i russisk kan du kontakte studievejledningen på instituttet.