Tilvalg i Russisk – Københavns Universitet

Tilvalg i russisk og slaviske sprog

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Østeuropastudier, 45 ECTS

Studiemønsteret Østeuropastudier består af modul 1 og 2 og enten 3 eller 4.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i russisk, 45 ECTS - udbydes ikke i E18/F19

  • Sprogbeskrivelsen med sproghistorie og fagteori, 15 ECTS
  • Fonetik og fonologi og fri aktiv
    • Fonetik og fonologi, 7,5 ECTS
    • Fri aktiv sprogfærdighed, 7,5 ECTS
  • Ruslands historie, 15 ECTS

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

  • Oversættelse i teori og praksis, 15 ECTS
  • Sprogfærdighed, 15 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne i russisk kan du kontakte studievejledningen på instituttet.