Tilvalg i russisk

 

 

 

Bachelordelen af sidefaget i russisk, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

BA-delen af sidefaget giver adgang til kandidatdelen af sidefaget på kandidatuddannelsen.

  • Propædeutik A (15 ECTS) - efterår
  • Propædeutik B (15 ECTS) - forår
  • Ruslands historie og kulturhistorie (15 ECTS) - forår
  • Oversættelse fra russisk til dansk (7,5 ECTS) - efterår
  • Forståelse af materiale på russisk (7,5 ECTS) - efterår 
  • Mundtlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår
  • Skriftlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår

Læs mere i studieordningen (pdf)

Ruslandsstudier: sprog og kultur 1

De strukturerede forløb for studiemønstret i ruslandsstudier: sprog og kultur 1 fremgår af
nedenstående oversigt.

  • Russisk propædeutik A (15 ECTS) - efterår
  • Russisk propædeutik B (15 ECTS) - forår
  • Ruslands historie og kulturhistorie (15 ECTS) - forår
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (7,5 ECTS) - efterår
  • Forståelse af materiale på russisk (7,5 ECTS) - efterår 
  • Mundtlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår
  • Skriftlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår


Ruslandsstudier: sprog og kultur 2 - tilvalgsmønster

De strukturerede forløb for studiemønstret i ruslandsstudier: Sprog og kultur 2 fremgår af
nedenstående oversigt.

  • Russisk propædeutik A (15 ECTS) - efterår
  • Russisk propædeutik B (15 ECTS) - forår
  • Østeuropas aktuelle forhold – Rusland (15 ECTS) - efterår
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (7,5 ECTS) - efterår
  • Forståelse af materiale på russisk (7,5 ECTS) - efterår 
  • Mundtlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår
  • Skriftlig kommunikation på russisk (7,5 ECTS) - forår

Ruslandsstudier: sprog og kultur 3 - tilvalgsmønster

De strukturerede forløb for studiemønstret i ruslandsstudier: Sprog og kultur 2 fremgår af
nedenstående oversigt.

  • Russisk propædeutik A (15 ECTS) - efterår
  • Russisk propædeutik B (15 ECTS) - forår
  • Ruslands historie og kulturhistorie (15 ECTS) - forår
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (7,5 ECTS) - efterår
  • Forståelse af russisksproget materiale (7,5 ECTS) - efterår 
  • Østeuropas aktuelle forhold – Rusland (15 ECTS) - efterår

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen (pdf) og find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i russisk, 45 ECTS

Kandidatdelen af sidefaget i russisk består af samlet 45 ECTS.

  • Udlandsophold: Mundtlig kommunikation på russisk og tekstanalyse (15 ECTS) - efterår
  • Udlandsophold: Særligt studeret emne - Rusland (15 ECTS) - efterår
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale (7,5 ECTS) - forår
  • Hovedemner (7,5 ECTS) - forår

For studerende med centralt fag udenfor humaniora, forlænges sidefaget med 30 ECTS, som skal udgøres af: 

  • Østeuropastudiers teori og metode (15 ECTS)
  • Ruslands historie og kulturhistorie, 15 ECTS (hvis du har fulgt BA-sidefagsordningen 2017) eller
  • Østeuropas aktuelle forhold, 15 ECTS (hvis du har fulgt BA-sidefagsordningen 2019)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på russisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne i russisk kan du kontakte studievejledningen på instituttet.