Tilvalg i Retorik – Københavns Universitet

Tilvalg på bachelor og kandidatniveau i Retorik

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i retorik (45 ECTS)

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Tilvalg for studerende med grundfag i Retorik (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på retorik eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster.Kurserne i det gymnasierettede BA-sidefag samt visse kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag (45 ECTS)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

  • Retorikfaglig innovation og rådgivning (15 ECTS)
  • Retorisk kritik (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på retorik eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på retorik, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.