Tilvalg i Østeuropastudier

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i russisk, 45 ECTS

Kandidatdelen af sidefaget i russisk består af samlet 45 ECTS.

  • Udlandsophold: Mundtlig kommunikation på russisk 2 og tekstanalyse (15 ECTS) - efterår
  • Udlandsophold: Særligt studeret emne - Rusland (15 ECTS) - efterår
  • Oversættelse til dansk af russisksproget materiale 2 (7,5 ECTS) - forår
  • Hovedemner (7,5 ECTS) - forår

For studerende med centralt fag udenfor humaniora, forlænges sidefaget med 30 ECTS, som skal udgøres af: 

  • Hovedemner (15 ECTS)
  • Ruslands historie og kulturhistorie, 15 ECTS (hvis du har fulgt BA-sidefagsordningen 2017) eller
  • Østeuropas aktuelle forhold, 15 ECTS (hvis du har fulgt BA-sidefagsordningen 2017)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på Østeuropastudier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. 

Læs mere i studieordningen (pdf)

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på østeuropastudier, kan du kontakte  studievejledningen på instituttet.