Projektorienteret forløb - trin for trin

Du kan vælge mellem to forløb, hvis du vil tage et projektorienteret forløb på komparative kultursudier:

Forløb på 15 ECTS

Projektorienteret forløb på 15 ECTS er muligt at tage som tilvalg både på BA og KA, og skal minimum svare til 4 ugers fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt), men tiden kan fordeles over flere måneder.

Forløb på 30 ECTS

Projektorienteret forløb på 30 ECTS er muligt at tage som tilvalg på BA. Praktikopholdet skal svare minimum til 12 ugers fuldtidsarbejde (37 timer ugentligt), men tiden kan fordeles over flere måneder.

1. Meld dig til fagelementet

Tilmeldingen foregår på samme måde som til andre tilvalgskurser. Er du studerende på det humanistiske fakultet, kan du læse mere på din uddannelsesside i KUnet under tilvalg.

Er du studerende ved et andet fakultet eller universitet kan du se mere her.

2. Find en egnet værtssted

Du skal selv finde et værtssted i form af en arbejdsplads i en forening, NGO, institution, virksomhed eller i et forskningsprojekt eller lign. Dit arbejde på praktikstedet skal falde ind under tematikker inden for enten oplevelsesøkonomi, kulturmøder eller kulturforskelle.

3. Udfyld aftale om projektorienteret forløb

Når du har fundet den virksomhed/organisation, der skal være vært for dit projektorienterede forløb, skal I sammen lave en beskrivelse af målsætninger og arbejdsopgaver og evaluering i forløbet. Dette skal skrives ind i aftalen for projektorienteret forløb, der gælder som din kontrakt.

Det er vigtigt, at du undervejs i dit projektorienterede forløb får feedback på dit arbejde, og I sammen løbende evaluerer forløbet.

Specifikke vilkår

I dette afsnit kan du skrive, hvis du modtager en erkendtlighed eller får dækket andre relevant omkostninger af projektværten i forbindelse med dit forløb. Du er ikke dækket af nogen arbejdsgiverforsikring hos projektværten. Du er selv ansvarlig for at være dækket af en ansvars- og ulykkesforsikring. Du og projektværten skal underskrive aftalen.

Find skabelonen til aftale om projektorienteret forløb på Studieinformation -> Kurser og undervisning -> Projektorienteret forløb. 

4. Få godkendt aftalen hos din vejleder

Når du har udfyldt aftalen med projektværten, skal du bede underviseren på komparative kulturstudier det pågældende semester om at få underskrevet aftalen. Underviseren er din vejleder i det projektorienterede forløb.

Via kursets grupperum i Absalon inviteres du 1-3 gange i semestret til seminar om projektorienteret forløb, og via grupperummet udsender din vejleder gode råd, eventuel oplysning om ledige praktikpladser, vigtige meddelelser om eksamen m.m.

5. Få forhåndsgodkendt dit forløb og dit værtssted

Send aftalen til studienævnet på ToRS, sn-tors@hum.ku.dk. Studienævner behandler din ansøgning om forhåndsgodkendelse.

6. Aflever projektorienteret opgave

Du afslutter det projektorienterede forløb med en eksamen, som udgøres af en opgave. Du kan læse om eksamensform og omfang i studieordningen.

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål af faglig art vedr. jobbeskrivelsen, opgaven, projektvejledning, eksamen eller værtsstedet, kan du kontakte en underviser på komparative kulturstudier.

Har du brug for hjælp til ansøgningsproceduren eller til at finde et værtssted, kan du kontakte studievejledningen: tors-studievejl@hum.ku.dk