Tilvalg i filosofi

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i filosofi, 45 ECTS 

 • Etik og metaetik (15 ECTS) - efterår
 • Videnskabsfilosofi og anvendt filosofi (15 ECTS) - forår
  Vælg mellem: 
 • Erkendelsesteori og bevidsthedsfilosofi (15 ECTS) - efterår
  eller
  Fænomenologi, hermeneutik og dekonstruktion (15 ECTS) - efterår
  eller
  Politisk filosofi (15 ECTS) - forår

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af:

 • Politik, samfund og værdier (15 ECTS) samt 1 ud af følgende 3: 
 • Bevidsthed, rationalitet, identitet og det menneskelige vilkår (15 ECTS)
  eller
  Viden, videnskab og teknologi (15 ECTS)
  eller
  Anvendt filosofi (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Kandidatdelen af sidefagets fagelementer kan også benyttes som enkeltstående kandidattilvalg.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på filosofi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. Læs mere om enkelstående tilvalg i studieordningen (pdf).

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på filosofi, kan du kontakte studievejledningen på instituttet