Tilvalg (BA og kandidat) i Dansk – Københavns Universitet

Tilvalg i dansk og nordiske studier

Tilvalg på bachelorniveau

Bachelordelen af sidefaget i dansk, 45 ECTS

Bachelordelen af sidefaget giver adgang til det kandidatdelen af sidefaget på kandidatuddannelsen. Med det samlede sidefag opnås kompetence til at undervise i dansk på de gymnasiale uddannelser.

 • Grammatik og tekst  (15 ECTS)
 • Litteraturanalyse (15 ECTS)
 • Litteraturhistorie (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen: BA-sidefag, 2019-ordningen 

Dansk som andet- og fremmedsprog, 45 ECTS

Tilvalget uddanner til undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog ved udenlandske universiteter, på sprogcentre, voksenuddannelsescentre og ved universitetsundervisning her i landet. Uddannelsen sætter den studerende i sand til at medvirke ved faglig formidling inden for vidensområdet, først og fremmest i uddannelse og efteruddannelse af lærere, men også i fremstilling af læremidler og opslagsværker i tekstlig og elektronisk form.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Dansk som andet- og fremmedsprog, 2007-ordningen

Nordiske Sprog I (Middelaldersprog), 45 ECTS

 • Modul I: De nordiske sprog i middelalderen (15 ECTS)
 • Modul II: Oldislandsk (15 ECTS) - udbydes ikke i E18/F19
 • Modul III: Ældre svensk og dansk (15 ECTS) - udbydes ikke i E18/F19 eller
 • Modul IV: Norrøn litteratur og kultur (15 ECTS) udbydes ikke i E18/F19

Modul I og II er obligatoriske, mens der er frit valg mellem modul III og IV.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Nordiske sprog I (middelaldersprog), 2007-ordningen

Nordiske Sprog II (Færøsk og islandsk), 45 ECTS

De fleste fagelementer udbydes én gang årligt – hold øje med kursuskataloget for at se, om fagelementet udbydes forår eller efterår.

 • Moderne islandsk (15 ECTS) udbydes ikke i E18/F19
 • Færøsk (15 ECTS) udbydes ikke i E18/F19
 • Oldislandsk (15 ECTS) udbydes ikke i E18/F19

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Nordiske sprog II (færøsk og islandsk), 2007-ordningen

Danish as a Foreign Language

Sprogundervisning for udenlandske studerende. Dansk som fremmedsprog udbydes som et treugers kursus i januar og august samt to undervisningsgange sideløbende med semesterundervisningen. Man kan maksimalt bestå 15 ECTS pr. semester.

Tilvalget henvender sig til internationale gæstestuderede og Full Degreestuderende.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Danish as a Foreign language, 2013-ordningen eller på fagets engelske side.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Du har også mulighed for at tage udvalgte specialiseringsfag som tilvalgskurser. Specialiseringsfag er kurser, der er udbudt under kandidatuddannelsen i dansk. Under den enkelte kursusbeskrivelse i kurser.ku.dk kan du se, om det enkelte specialiseringsfag er åbent for bachelortilvalgsstuderende. 

Find de aktuelt udbudte specialiseringsfag i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Kandidatdelen af sidefaget i dansk, 45 ECTS

 • Medieanalyse (15 ECTS) (efterår)
 • Moderne Litteratur (15 ECTS) (efterår)
 • Sprog og kontekst (15 ECTS) (forår)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

 • Danskfagets didaktik (15 ECTS) (udbydes efterår og forår
 • Gymnasierettet  danskfagligt emne 2 (A, B, C, D eller E) (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen: KA-sidefag, 2019-ordningen

Skandinaviske manuskriptstudier, 22,5 ECTS

Engelsksproget sommerskole. Sommerskolen i Manuscript studies udbydes kun hvert andet år - næste gang i sommeren 2019.

For at få adgang til sommerskolen i skandinaviske manuskriptstudier, skal du have en uddannelsesmæssig baggrund inden for norrøne sprog og litteratur, fx et kursus på bachelorniveau i de nordiske sprog i middelalderen.

 • Reading and Working with Manuscripts (7,5 ECTS)
 • The Theory and Practice of Scholarly Editing (7,5 ECTS)
 • Preparing an Edition (7,5 ECTS)

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg - Skandinaviske manuskriptstudier (sommerskolekursus), 2017-ordningen

Dansk som andet og fremmedsprog, 30 ECTS

Kandidattilvalget i dansk som andet- og fremmedsprog består af to moduler svarende til samlet 30 ECTS. Der kan frit vælges to ud af de fire moduler, der udbydes på kandidattilvalget. 

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg - Dansk som andet- og fremmedsprog, 2016-ordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på dansk og nordiske studier kan du kontakte studievejledningen på instituttet.