Tilvalg i dansk og nordiske studier

 

 

 

 

Bachelordelen af sidefaget i dansk, 45 ECTS

Bachelordelen af sidefaget giver adgang til det kandidatdelen af sidefaget på kandidatuddannelsen. Med det samlede sidefag opnås kompetence til at undervise i dansk på de gymnasiale uddannelser.

 • Grammatik og tekst  (15 ECTS) - (efterår)
 • Litteraturanalyse (15 ECTS) - (efterår)
 • Litteraturhistorie (15 ECTS) - (forår)

Læs mere i studieordningen: BA-sidefag, 2019-ordningen 

Dansk som andetsprog, 30 ECTS

Uddannelsen sætter den studerende i sand til at medvirke ved faglig formidling inden for vidensområdet, først og fremmest i uddannelse og efteruddannelse af lærere, men også i fremstilling af læremidler og opslagsværker i tekstlig og elektronisk form.

 • Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse (15 ECTS) - (efterår)
 • Kultur og sprog (15 ECTS) - (efterår)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Dansk som andet- og fremmedsprog, 2022-ordningen

Nordisk filologi og færøsk

 • De nordiske sprog i middelalderen (15 ECTS) - (forår)
 • Færøsk sprog og litteratur (15 ECTS) - (efterår)
 • Oldislandsk (15 ECTS) - (efterår)

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - Nordisk filologi og færøsk, 2020-ordningen.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Du har også mulighed for at tage udvalgte specialiseringsfag som tilvalgskurser. Specialiseringsfag er kurser, der er udbudt under kandidatuddannelsen i dansk. Under den enkelte kursusbeskrivelse i kurser.ku.dk kan du se, om det enkelte specialiseringsfag er åbent for bachelortilvalgsstuderende. 

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg - 2019-ordningen.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i dansk, 45 ECTS

 • Medieanalyse (15 ECTS) (efterår)
 • Moderne Litteratur (15 ECTS) (efterår)
 • Sprog og kontekst (15 ECTS) (forår)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

 • Danskfagets didaktik (15 ECTS) (udbydes efterår og forår) 
 • Gymnasierettet  danskfagligt emne 2 (A, B, C, D eller E) (15 ECTS) - (efterår/forår)

Læs mere i studieordningen: KA-sidefag, 2019-ordningen

Skandinaviske manuskriptstudier, 22,5 ECTS

Engelsksproget sommerskole. Sommerskolen i Scandinavian Manuscript Studies udbydes kun hvert andet år.

For at få adgang til sommerskolen i skandinaviske manuskriptstudier, skal du have en uddannelsesmæssig baggrund inden for norrøne sprog og litteratur, fx et kursus på bachelorniveau i de nordiske sprog i middelalderen.

 • Reading and Working with Manuscripts (7,5 ECTS)
 • The Theory and Practice of Scholarly Editing (7,5 ECTS)
 • Preparing an Edition (7,5 ECTS)

Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg - Scandinavian Manuscript Studies (sommerskolekursus), 2020 curriculum

Dansk som andetsprog, 45 ECTS

 • Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse (15 ECTS) - (efterår)
 • Kultur og sprog (15 ECTS) - (efterår)
 • Andetsprogspædagogik med praktik (15 ECTS) - (forår)
  • De tre kurser Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegenelse, Kultur og sprog og Andetsprogspædagogik giver tilsammen kompetence til at undervise i faget dansk som andetsprog i de gymnasiale uddannelser. Tilvalget uddanner desuden til undervisning i dansk som andet- og fremmedsprog ved udenlandske universiteter, på sprogcentre, voksenuddannelsescentre og ved universitetsundervisning her i landet.

  Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg - Dansk som andet- og fremmedsprog, 2022-ordningen

  Enkeltstående tilvalgskurser

  Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på dansk eller nordiske studier eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

  Læs mere i studieordningen: KA-tilvalg - 2019-ordningen.

  Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

   

   

   

   

   
  For yderligere information om tilvalgskurserne på dansk og nordiske studier kan du kontakte studievejledningen på instituttet.