Aktuelle studieordninger for Visuel kultur

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Kandidatuddannelser

Tilvalg

BA-tilvalg

KA-tilvalg på Institut for Kunst- og Kulturvidenskab