Aktuelle studieordninger for Russisk

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelse

Tilvalg

BA-sidefag (russisk)

BA-tilvalg

KA-sidefag

KA-tilvalg

Dispensationer mv.

Fra og med studienævnets vedtagelse på nævnets møde den 15. april 2010 gives der tilladelse til, at BA-projekter ud over på dansk også kan skrives på engelsk. For alle andre skriftlige opgaver gælder det stadig, at dispensation for opgavesprog skal søges hver gang.

Generelle dispensationer

Se de generelle regler for dispensation på ToRS. Her finder du bl.a. regler vedr. specialer og BA-projekter på engelsk og andre sprog.