Aktuelle studieordninger for Østeuropastudier

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelse

Tilvalg

BA-sidefag (russisk)

BA-tilvalg

KA-sidefag

KA-tilvalg

Generelle dispensationer

Se de generelle regler for dispensation på ToRS. Her finder du bl.a. regler vedr. specialer og BA-projekter på engelsk og andre sprog.