Aktuelle studieordninger for Østeuropastudier

OBS: På grund af coronavirus kan din sommereksamen være omlagt. Hvis din prøveform er ændret, får du besked direkte i din KU-mail. Hvis syge-/omprøven i august er ændret, får berørte studerende direkte besked om dette via deres KU-mail i starten af august.
Læs mere på: Studieinformation > Corona FAQ > eksamen

 

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelse

Kandidatuddannelse

Tilvalg

BA-sidefag (russisk)

BA-tilvalg

KA-sidefag

KA-tilvalg

Generelle dispensationer

Se de generelle regler for dispensation på ToRS. Her finder du bl.a. regler vedr. specialer og BA-projekter på engelsk og andre sprog.