Aktuelle studieordninger for Forhistorisk arkæologi

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Bacheloruddannelser

Kandidatuddannelse

Tilvalg

BA-niveau

KA-niveau