17. februar 2016

Forskning forbedrer internationale virksomheders kommunikation

Kommunikation

Hvordan gør internationale virksomheder deres kommunikation over nationale og kulturelle grænser så smidig og resultatskabende som muligt?

Mie Femø

Det er hovedspørgsmålet for Mie Femø Nielsen, der sammen med forskerkolleger og studerende indsamler og analyserer data om virksomheders kommunikation verden over. Disse data, som alene i 2015 blev indsamlet i USA, Argentina, Uruguay, Sydafrika, Uganda, Indien, Japan, Storbritannien og Danmark, skaber grundlag for ny viden om virksomhedernes udfordringer og best practice på kommunikationsområdet.

Sammen med forskerkolleger og studerende fra Det Humanistiske Fakultet besøger Mie Femø Nielsen internationale virksomheder i disse lande, taler med fokusgrupper og interviewer en lang række internationale medarbejdere og ledere for at afdække deres syn på, hvor skoen trykker, når det gælder samarbejde og kommunikation på tværs af kulturer og nationaliteter. Desuden filmer forskerne og de studerende både møder og uformel, social interaktion i kaffepauser. Endelig filmer de virtuelle møder - så vidt muligt både mødedeltagernes interaktion på de respektive lokaliteter, deres brug af elektroniske devices undervejs, og hvad der foregår på skærmen, der medierer mellem parterne. Ved hjælp af dette empiriske materiale sammenholder forskerne virksomhedernes medarbejderes egen opfattelse af kommunikationsudfordringerne med optagelser af, hvad der rent faktisk sker i interaktionen. Herefter bliver enkelte medarbejdere igen interviewet om mulighederne for at forbedre kommunikationen.

Undersøgelserne omfatter dels virksomheder med afdelinger i forskellige lande, dels virksomheder med mange kulturer repræsenteret inden for den enkelte afdeling. Eksempelvis har en casevirksomhed et kontor i København med medarbejdere af 18 forskellige nationaliteter, hvilket gør den oplagt til studiet af udfordringer i interkulturel kommunikation.

I forbindelse med globaliseringen etableres og udbygges stadig flere samarbejdsrelationer virtuelt, uden at de involverede mennesker møder hinanden. Samtidig strammes kravene til opnåelse af definerede mål, lave fejlrater osv. Gennem det empiriske arbejde undersøger Mie Femø, hvordan det lader sig gøre at forbedre og intensivere dette virtuelt baserede samarbejde, fx ved at gøre teknologien til medspiller i opbygningen af tillidsbaserede relationer. Målet er at opnå en kvalitet i kommunikationen, der bidrager til virksomhedens effektivitet og reducerer risikoen for fejl og misforståelser.

Impact


En lang række virksomheder både i Danmark og udenlands er interesserede i den forskningsbaserede støtte til forbedring af kommunikationen, som Mie Femø Nielsen og hendes kolleger og studerende tilbyder. Ved hjælp af workshops hjælper de således virksomheder med at forbedre samarbejde og videndeling på tværs af sproglige, kulturelle og nationale grænser, bl.a. gennem fokus på gensidig respekt mellem faggrupper og kulturer.

Mie Femø Nielsen, Brian Due, Thomas L.W. Toft, Gitte Gravengaard og Ann Merrit Rikke Nielsen (red.) udgiver i 2016 tobindsværket Kommunikation i internationale virksomheder (forlaget Samfundslitteratur), som henvender sig til studerende, der ønsker at dygtiggøre sig inden for international kommunikation, såvel som professionelle medarbejdere, der ønsker ajourført viden og inspiration til effektive redskaber til at optimere deres daglige samarbejde i internationale virksomheder. Bogen vil også udkomme på engelsk og som e-bog.

Læs mere


I bogen Strategisk kommunikation (Akademisk Forlag, 2. reviderede udgave 2014) giver Mie Femø Nielsen en enkel introduktion til det strategiske arbejde med kommunikation.

Artiklen Universitetsstuderende styrker virksomheders globale samarbejde (25. maj 2014) fortæller om, hvordan Mie Femø Nielsens studerende gennem feltarbejde hos Maersk Line IT bidrager til at styrke samarbejde, udvikling og ligeværdig kommunikation i virksomheden