25. maj 2014

Universitetsstuderende styrker virksomheders globale samarbejde

Erhvervssamarbejde

Hvordan kan et godt videomøde styrke virksomheders globale samarbejde? Det spørgsmål har en gruppe humaniorastuderende fra Københavns Universitet stillet en afdeling hos Maersk Line IT. Resultatet af samarbejdet - der er relevant for alle virksomheder, der arbejder globalt eller mødes virtuelt med kollegaer og samarbejdspartnere - kan opleves på en mini-konference på Københavns Universitet mandag den 26. maj.

Forud for konferencen går fire måneders feltarbejde på administrationsgangen og i mødelokalerne hos Maersk Line IT. Her har de studerende interviewet medarbejdere og ledelse, filmet møder, foretaget observationer og lavet fokusgruppeinterview. De studerende har bl.a. lavet unikke og samtidige optagelser fra fem videomøder mellem London og København, hvor man også kan følge mødeudviklingen face to face begge steder.

Hos Maersk Line IT har man været meget tilfreds med samarbejdet, forklarer Peter Skyttegaard, der er Head of IT Strategy i Maersk Line IT:

- Humanisterne kommer med andre metoder, teorier og værktøjer end medarbejdere med kommercielle uddannelser, som er mere dominerende hos Maersk. Det gør, at den samlede palette bliver større af samarbejdet, og det giver et bedre slutresultat. Samtidig driver den akademiske tilgang en mere grundig analyse end vores meget handlingsorienterede dagligdag, og også her giver samarbejdet en god balance, som begge parter kan lære af.

De humaniorastuderende kombinerer feltarbejdet hos Maersk Line IT med undervisning på kurset International Business Communication på Det Humanistiske Fakultet.

Fra afrapportering til gensidigt samarbejde

Maersk Line IT har været de studerendes konkrete case, men mange andre virksomheder kan have glæde af de studerendes arbejde hos Maersk, fortæller professor i kommunikation Mie Femø Nielsen, der har undervist de studerende på kurset i International Business Communication:

- Videomøderne fylder meget for de fleste virksomheder – hvad enten det er møder på tværs af verdensdele eller mellem medarbejdere i København, Århus og Odense – men der findes ikke så meget viden på området, fortæller Mie Femø Nielsen. Hun understreger:

- Flere og flere virksomheder er afhængige af virtuelle møder, men indtil nu har der mest været meget fokus på, hvordan man teknisk kan indrette sig, og knap så meget fokus på, hvordan man kommunikativt kan indrette sig. Hvordan udnytter man videomødet bedst muligt, så man skaber samarbejde, udvikling og ligeværdig kommunikation og ikke bare laver gensidig afrapportering. I feltarbejdet hos Maersk Line IT kunne vi se, at videomøderne var helt centrale for den interne kommunikation – men også at der var en række udfordringer knyttet til dem. Og det er de udfordringer, de studerende har arbejdet med.

Fokus på indhold før teknik

De studerende har ikke beskæftiget sig med de tekniske løsninger, men derimod med principperne for designet.

- Vi kan se, at der nogle gange bliver sprunget et led over i udviklingen af de her løsninger. Virksomhederne går direkte til en it-udvikler eller en teknik-indkøber, der altid vil have en holdning til, hvad der er bedst. Men løsningen bliver sjældent optimalt implementeret, for der er ikke nogen, der helt har overvejet, hvad den skal kunne, hvad der er nemt og intuitivt, hvad medarbejderne vil have, og hvad der matcher den interaktion, de vil have med hinanden. Men det er lige præcis det, vi kan – vi er mellemledet, der siger, hvad der er brug for, og hvad løsningen skal kunne, forklarer retorikstuderende Anna Louise Ulrik Hjorth Andersen, der har været på feltarbejde hos Maersk.

Samarbejde minimerer risikoen for vanetænkning

Det er ikke første gang, at Maersk Line IT samarbejder med humaniorastuderende fra Københavns Universitet. Og heller ikke sidste:

- Jeg har haft gode og spændende samarbejder med de humaniorastuderende de seneste år. Fælles for projekterne er, at der har været tale om væsentlige organisatoriske ændringer i Maersk Line, hvor kulturforståelse og kommunikation har været væsentlige for succes, fortæller Peter Skyttegaard og fortsætter:

- Min egen baggrund er shipping og IT med supplerende kommercielle uddannelser, og det er interessant at kunne diskutere idéer med studerende, der har helt andre vinkler på tingene. I en organisation som Maersk, hvor virksomhedskulturen er stærk, er der er en risiko for, at vi forfalder til vanetænkning, og her er det sundt og lærerigt at få brudt den konventionelle tænkning med lidt provokerende anderledes vinkler.

Investering, der betaler sig

Peter Skyttegaard understreger vigtigheden af, at både Maersk og de studerende får noget ud af samarbejdet:

- Vi vil gerne bidrage til, at de studerende får indsigt i de problemer, vi arbejder med i en privat virksomhed og håber selvfølgelig, at det styrker deres uddannelse; men det er også en stor investering fra vores side, og derfor er det vigtigt, at vi – som det også er tilfældet – får løftet kvaliteten i de projekter, som de studerende arbejder med. I et lidt bredere perspektiv har vi da også øje for, at samarbejdet er med til at præge billedet af Maersk udadtil. Maersks kontorer i København er fantastisk spændende, internationale miljøer med interessante mennesker fra hele verden; men billedet af os er nok stadig lidt stift og gammeldags. Gennem samarbejdet med KU viser vi en anden side af Maersk, som forhåbentlig bidrager til et mere nuanceret billede – og vi håber da også, at samarbejdet smitter positivt af på KU, siger Peter Skyttegaard.

Hør mere om de studerendes arbejde hos Maersk Line IT på konferencen ”You Lost me at Hello! Hvordan bliver vi bedre til at samarbejde i det virtuelle mødelokale” på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet mandag den 26. maj kl. 15-18.30.

Kontakt

Retorikstuderende Anna Louise Ulrik Hjorth Andersen, Københavns Universitet mobil: 61 72 11 65 

Head of IT Strategy, Maersk Line IT, Peter Skyttegaard, mobil: 60 64 11 04