Datamanagement

Forskningsdatamanagement vedrører beslutninger og praksis relateret til indsamling, organisering, behandling, opbevaring, bevaring og deling af digitale og fysiske data under og efter et forskningsprojekts løbetid. God datamanagement sikrer blandt andet at:   

  • god videnskabelig praksis og etiske retningslinjer overholdes
  • troværdighed omkring metode og proces øges, og at forskningsforløbet lettere kan dokumenteres
  • synlighed og impact af forskningen øges
  • det bliver mere overskueligt at finde rundt i egne data
  • det bliver muligt sikkert og overskueligt at dele data
  • risikoen for datatab mindskes.

Læs KU's politik for forskningsdatamanagement.

Kontakt

Det Humanistiske Fakultet har nedsat et supportteam for datamanagement, som administrativt understøtter og rådgiver om de praktiske aspekter af datamanagement-opgaven.

Teamet kommer gerne ud til individuelle møder eller større arrangementer på forskningsgruppe-, center- eller institutionsniveau og fortæller om datamanagement og den administrative support til opgaven. 

Teamet består af:

  • Lene Offersgaard
  • Emil Zolthan Bozard
  • Emil Johansen Gadegaard

Vi kan altid kontaktes på datamanagement@hum.ku.dk.