4. december 2019

Studerende ophæver blokade

Samarbejdsaftale

De studerende, der har blokeret bl.a. dekanens kontor på Humaniora, ophæver nu deres blokade. Det sker efter at ledelsen, medarbejdere og studerende på fakultetet er blevet enige om en plan for, hvordan fakultetets rammer for samarbejde i de kollegiale organer og det kommende strategiarbejde skal foregå.

Ledelsen har sammen med repræsentanter for medarbejdere og studerende aftalt en køreplan for fakultetets næste målplan for 2021-2024. De har også lavet en foreløbig samarbejdsaftale, der beskriver principper og praktiske forhold omkring høringsprocesser. Arbejdet fortsætter nu i et udvalg under fakultetsdirektøren med repræsentanter for ledelse, studerende og medarbejdere med henblik på at udarbejde en permanent aftale.

Parterne underskrev efter et møde onsdag den foreløbige samarbejdsaftale:

- Jeg er tilfreds med, at vi er nået frem til en aftale, så blokaden kan opløses og vores medarbejdere kan komme tilbage på arbejde. Jeg har stor forståelse for, at de studerende er engagerede i kvaliteten af vores uddannelser og vil sikre sig medindflydelse på, hvordan de bliver udviklet. Nu har vi en fælles forståelse for vores måde at arbejde sammen på i høringsprocesser, og det er godt, siger dekan Jesper Kallestrup fra Det Humanistiske Fakultet.

- Vi er meget stolte og glade for, at vi er kommet frem til en samarbejdsaftale mellem ledelsen, de ansatte og de studerende. Det er et historisk dokument, der er konklusionen på en 38 dages blokade, og vi glæder os til et fremtidigt samarbejde med større medbestemmelse og inddragelse for de studerende og ansatte, siger studerende Anna Nørgaard Sørensen og Sidsel Dorthea Vedel fra HUMrådet.

- Vi er glade på de studerendes vegne og vi håber, at samarbejdsaftalen vil fungere som et incitament til forøget studentersamarbejde – også ude på institutterne, siger professor Isak Winkel Holm og lektor Lisbeth Verstraete-Hansen, der repræsenterer det videnskabelige personale.

- Vi er glade for, at vi kan se frem til et øget og styrket samarbejde på fakultetet med studerende, medarbejdere og ledelse. Det er en lettelse, at vores kolleger nu kan komme tilbage til deres kontorer, og at vi med aftalen lægger op til et bredere samarbejde på fakultetet, siger Caroline Gjellerod og Alexander Memedi, der er repræsentanter for det teknisk-administrative personale.

Se den foreløbige samarbejdsaftale (pdf) mellem studerende, medarbejdere og ledelsen på Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet.

Se rammer for høringsproces (pdf) omkring målplan 2021-2024.

Kontakt

Rune Syberg, kommunikationschef
Det Humanistiske Fakultet
Mobil: 29 33 24 69
Email: rune.syberg@hum.ku.dk