26. november 2019

Proces om fakultetets målplan starter igen

Dialog

Ledelse, medarbejdere og studerende i råd, udvalg og nævn skal i foråret drøfte en målplan for 2021-2024.

Dekan Jesper Kallestrup og prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen har i dag skrevet til studerende og medarbejdere på Det Humanistiske Fakultet på det interne web, KUnet:

"De sidste uger har dekanatet og HUMrådet holdt en række møder om de studerendes krav til målplanen. 
 
Vi er nået et stykke vej, og nu nærmer vi os tidspunktet, hvor vi ifølge KU's strategiske årshjul skal i gang med en revision af målplanen for fakultetet. 
 
Dekanatet har derfor besluttet, at vi allerede nu tager hul på processen med en revideret målplan for 2021-24 sammen med relevante nævn, råd og udvalg. 
 
Fakultetet har nu brug for en bredt inddragende proces på hele fakultetet, hvor vi kan diskutere fakta, idéer og holdninger. Vi skal have solidt grundlag at stå på, når institutterne de kommende år skal træffe strategiske beslutninger om ændringer i deres uddannelseslandskab.
 
Vi har derfor – i samråd med og med støtte fra tillidsrepræsentanterne og de studerende fra HUMrådet – besluttet at tage et ekstra langt tilløb til udarbejdelsen af næste års målplan. Akademisk Råd og FSU kan allerede i næste uge begynde drøftelserne, så vi har god tid frem mod april 2020 til en inddragende proces, der kan handle om fagenes udvikling.
 
Vi vil gerne anerkende kritikken af processen forud for vores eksisterende målplan. Der har ikke været nok tid til den nødvendige inddragelse af studerende og medarbejdere. Det har de seneste uger givet anledning til fortolkninger af, hvad målplanen kunne føre til, og det har skabt usikkerhed blandt medarbejdere og studerende. Det er selvsagt ikke meningen.
 
I dekanatet vil vi også gerne lytte til de mange forskellige holdninger, der har været til de enkelte punkter i planen om bl.a. sammenlægning af uddannelser, og vi har nu god tid til drøftelser de kommende måneder. 

Der er udfordringer på nogle af vores uddannelser, som en ny målplan skal være med til at løse, men vi har ikke på forhånd lagt os fast på, hvad der vil virke for den enkelte uddannelse. Det ser vi frem til at drøfte med studerende og medarbejdere i Akademisk Råd, i samarbejdsudvalgene, i studienævnene, med den øvrige ledelse og i fagmiljøerne.

Vi vil komme med et udkast til en procesplan for de kommende måneder på næste tirsdag på et møde med Akademisk Råd og Fakultetets samarbejdsudvalg.
 
 
Dekan Jesper Kallestrup og prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen"