6. november 2019

Prodekan: ultimative krav er ikke et godt udgangspunkt for dialog

Blokade

Dekanatet og flere afdelinger på Det Humanistiske Fakultet, herunder forskerservice og afdeling for Uddannelse & Studerende, er på anden uge blokeret af studerende fra HUMrådet. I forbindelse med blokaden er der på bannere, på plakater, på sociale medier og i pressen desværre en del misforståelser, som prodekan for uddannelse Jens Erik Mogensen i interviewet her gerne vil til livs.