Akademisk Skrivecenters Sprogtest II

Sprogtest II

Er du, eller skal du i gang med at skrive et bachelorprojekt, en overbygningsopgave, en synopsis, et speciale, en masterafhandling eller lignende, har du brug for at kunne skrive videnskabeligt. Skrivekonsulent Signe Skov har lavet Sprogtest II hvor du har mulighed for at teste dig selv i og blive klogere på nogle grundlæggende dimensioner ved videnskabelig skrivning:

De tre dimensioner i Sprogtest II

  • Hvordan skriver jeg en tekst der overholder akademiske tekstnormer?
  • Hvordan skriver jeg en klar, sammenhængende og fremadskridende tekst? 
  • Hvordan indskriver og bruger jeg mine kilder?

 

Start Sprogtest II »

Link til Sprogtest II

Du er velkommen til at linke til Sprogtest II med behøing kildehenvisning (vær dog opmærksom på at det ikke er tilladt at linke direkte til sprogtesten, men kun til testens side her på hjemmesiden).

Du er velkommen til at bruge sprogtestens logo i forbindelse med linket. Højreklik på et af logoerne nedenfor, vælg "Gem billede som...", og angiv det sted på din computer hvor du ønsker at gemme det. Bagefter kan du lægge logoet ud på din egen hjemmeside sammen med linket til testen.
Logo (100x100 pixel)  Logo (50x50 pixel)