Sprogtest I

Akademisk Skrivecenters SprogtestSom studerende kan man nogle gange komme i tvivl om hvad det egentlig vil sige at skrive akademisk. Skrivekonsulent Signe Skov har lavet Sprogtest I som kan hjælpe dig hvis du er i tvivl om dit opgavesprog er akademisk nok. Eller hvis du har fået at vide af din vejleder at du har nogle problemer med dit sprog, men du er i tvivl om hvad det konkret vil sige. Eller hvis du bare vil teste dine akademiske skrivefærdigheder. 


Start Sprogtest I »

Link til Sprogtest I

Du er velkommen til at linke til Sprogtest I med behørig kildehenvisning (vær dog opmærksom på at det ikke er tilladt at linke direkte til sprogtesten, men kun til testens side her på hjemmesiden).

Du er velkommen til at bruge sprogtestens logo i forbindelse med linket. Højreklik på et af logoerne nedenfor, vælg "Gem billede som...", og angiv det sted på din computer hvor du ønsker at gemme det. Bagefter kan du lægge logoet ud på din egen hjemmeside sammen med linket til testen.

Logo (100x100 pixel)  Logo (50x50 pixel)