Tilvalg (BA og kandidat) i Tysk – Københavns Universitet

Tilvalg på bachelor- og kandidatniveau i tysk

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i tysk, 45 ECTS

Bachelordelen af sidefaget i tysk giver adgang til kandidatdelen af sidefaget i tysk.

  • Tysk sprog og tekst (15 ECTS)
  • Sproglig analyse og oversættelse (15 ECTS)
  • Kultur 2: tysk historie og litteraturhistorie (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Center for internationalisering og parallelsproglighed udbyder kurset: 

Læsefærdighed i tysk (7,5 ECTS)

Som tilvalgsstuderende har du desuden mulighed for at følge et enkelt kursus på tysk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i tysk, 45 ECTS

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

Læs mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Center for internationalisering og parallelsproglighed udbyder kurset: 

Læsefærdighed i tysk (7,5 ECTS)

Som tilvalgsstuderende har du desuden mulighed for at følge et enkelt kursus på tysk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på tysk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet