Tilvalg i tysk

 

 

Bachelordelen af sidefaget i tysk, 45 ECTS

Bachelordelen af sidefaget i tysk giver adgang til kandidatdelen af sidefaget i tysk.

 • Tysk sprog og tekst (15 ECTS) - (efterår)
 • Sproglig analyse og oversættelse (15 ECTS) - (forår)
 • Tysk historie og litteraturhistorie (15 ECTS) - (forår)
  I dette kursus er der integreret sprogpraksistimer.

BA-sidefagsstuderende på Tysk kan deltage i sprogpraksistimerne knyttet til Tysk sprog og kultur 1, selv om de studerende ikke følger dette.

Læs mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Center for internationalisering og parallelsproglighed udbyder kurset: 

Læsefærdighed i tysk (7,5 ECTS)

Som tilvalgsstuderende har du desuden mulighed for at følge et enkelt kursus på tysk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i tysk, 45 ECTS

 • Litteratur- og historievidenskabelig praksis (15 ECTS) - (efterår)
  I dette kursus er der integreret sprogpraksistimer.
 • Tyskfagligt emne (10 ECTS) - (forår)
  I dette kursus er der integreret sprogpraksistimer.
 • Skriftlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS) - (forår)
 • Mundtlig sprogfærdighed på tysk (2,5 ECTS) - (forår)
 • Frit emne 1 (15 ECTS) - (forår)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

 • Frit emne A
 • Frit emne B

Læs mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Center for internationalisering og parallelsproglighed udbyder kurset: 

Læsefærdighed i tysk (7,5 ECTS)

Som tilvalgsstuderende har du desuden mulighed for at følge et enkelt kursus på tysk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på tysk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet