Tilvalg i Sprogpsykologi – Københavns Universitet

Tilvalg i sprogpsykologi

Tilvalg på bachelorniveau

Sprogpsykologi, 45 ECTS

For at opnå et fuldt bachelortilvalg i sprogpsykologi, skal du kombinere tre fagelementer á 15 ECTS. Det anbefales at du følger studiemønsteret i sprogpsykologi:

Sprogpsykologi

  • Indføring i Sprogpsykologi – det tværfaglige grundlag (15 ECTS) - efterår
  • Sprogpsykologisk BA-tilvalgsemne A (15 ECTS) - efterår
  • Indføring i Sprogpsykologi – forståelsens psykologi (15 ECTS) - forår

Bachelortilvalget kan dog også sammensættes frit ved at vælge tre fagelementer blandt følgende:

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på sprogpsykologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på sprogpsykologi eller du kan tage hele dit kandidattilvalg på sprogpsykologi ved selv at sammensætte kurser.

Der udbydes følgende kurser:

Læs mere i studieordningen for kandidatuddannelsen, 2008- og 2018-ordningen

For yderligere information om tilvalgskurserne på sprogpsykologi, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.