Tilvalg (BA og kandidat) i Spansk Sprog og Kultur – Københavns Universitet

Tilvalg i Spansk 

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i spansk, 45 ECTS

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på spansk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i spansk sprog og kultur, 45/75 ECTS

For at blive indskrevet på det gymnasierettede kandidattilvalg i spansk sprog og kultur skal den studerende være indskrevet på kandidatuddannelsen i det centrale fag og have bestået det gymnasierettede BA-tilvalg i spansk sprog og kultur svarende til 45 ECTS-point.

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på spansk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på spansk kan du kontakte  studievejledningen på institutettet.