Tilvalg i religionsvidenskab

 

 

Bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Bachelordelen af sidefaget giver adgang til kandidatdelen af sidefaget på kandidatuddannelsen.

BA delen af sidefaget i religionsvidenskab er normeret til 75 ECTS, hvoraf 45 ECTS ligger på BA-niveau og 30 ECTS på propædeutisk niveau. 

 • Religionshistorie (15 ECTS) (efterår)
 • Propædeutik 1 (15 ECTS) (efterår)
 • Kristendomshistorie (15 ECTS) (forår)
 • Propædeutik 2 (15 ECTS) (forår)
 • Valgfrit område med sprogudprøvning (15 ECTS) (efterår)

Det strukturerede forløb for bachelordelen af sidefaget i religionsvidenskab for studerende, der kan
meritoverføre et propædeutisk sprog, fremgår af følgende oversigt:

 • Religionshistorie (15 ECTS) (efterår)
 • Kristendomshistorie (15 ECTS) (forår)
 • Valgfrit område med sprogudprøvning (15 ECTS) (forår eller efterår)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på religionsvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster - dog ikke propædeutiske kurser - samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i religionsvidenskab, 45 ECTS

 • Idehistorie (15 ECTS)
 • Religion, kultur og samfund (15 ECTS) (før 1. september 2022: Religion i det offentlige rum i historie og nutid (15 ECTS))
  eller
  Religionsfilosofi (15 ECTS)
 • Religionssociologi – teori og metode (15 ECTS)

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af

 • Teorier og analysestrategier i religionsforskningen (15 ECTS)
 • Metoder i religionsforskningen (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf). 

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på religionsvidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Læs mere i studieordningen (pdf). 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på religionsvidenskab kan du kontakte studievejledningen på instituttet.