Oversættelse og tværkulturel formidling

Tilvalg på kandidatniveau

Oversættelse og tværkulturel formidling, 30 ECTS

Tilvalget i oversættelse og tværkulturel formidling giver dig redskaber til at arbejde professionelt som fx oversætter, forlagsmedarbejder, redaktør, informations- eller formidlingsmedarbejder eller lignende.

Oversættelse handler ikke kun om overførsel af indhold fra én sproglig kode til en anden, men også om hvordan man navigerer mellem sprog og kulturer og om indsigt i andre landes litteratur, historie og sprog. Oversættelse gør altid en forskel: Den kan både fremme og hæmme interkulturel kommunikation og forståelse. Oversætteren har derfor et stort ansvar og skal være reflekteret i sit arbejde.

På kurserne vil du komme til at arbejde med forskellige genrer og medier (skønlitteratur, børnelitteratur, dramatekster, avistekster, film, tegneserier, osv.), og få indblik i de mange problemstillinger der knytter sig til oversættelse i forskellige kulturelle, historiske, politiske og geografiske sammenhænge.