Tilvalg i Minoritetsstudier

MinoritetsstudierMinoritetsstudier beskæftiger sig tværfagligt med relationer, møder og konflikter mellem majoritet og minoritet i historisk og nutidigt perspektiv. Fokus er ofte internationalt, og i både forskning og undervisning lægges der vægt på integration af empiri og teori. Minoritetsstudier er både en generalist- og en specialistuddannelse: Generalistuddannelse, fordi studiet dækker forhold i hele verden og ud fra mange faglige perspektiver. Specialistuddannelse, fordi man fokuserer på helt bestemte vilkår i det brede og mangfoldige felt, nemlig relationen mellem majoritet og minoritet i konkrete regionale og historiske kontekster. Du kan tage tilvalg i minoritetsstuder på både bachelor- og kandidatniveau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på minoritetsstudier, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.