Tilvalg i Minoritetsstudier – Københavns Universitet

Tilvalg i Minoritetsstudier

MinoritetsstudierMinoritetsstudier beskæftiger sig tværfagligt med relationer, møder og konflikter mellem majoritet og minoritet i historisk og nutidigt perspektiv. Fokus er ofte internationalt, og i både forskning og undervisning lægges der vægt på integration af empiri og teori. Minoritetsstudier er både en generalist- og en specialistuddannelse: Generalistuddannelse, fordi studiet dækker forhold i hele verden og ud fra mange faglige perspektiver. Specialistuddannelse, fordi man fokuserer på helt bestemte vilkår i det brede og mangfoldige felt, nemlig relationen mellem majoritet og minoritet i konkrete regionale og historiske kontekster. Du kan tage tilvalg i minoritetsstuder på både bachelor- og kandidatniveau.

Tilvalg på bachelorniveau

Minoritetsstudier, 45 ECTS

For at opnå et fuldt studiemønster i minoritetsstudier skal den studerende kombinere tre moduler á 15 ECTS. Det anbefales at modul 1 og/eller 3 tages forud for modul 4 og/eller 5.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på minoritetsstudier. Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

*Studerende som har valgt Emnekursus A & B i forbindelse med deres 30 ECTS kandidattilvalg, eller ikke har mulighed for at vælge kandidattilvalg, kan ansøge studienævnet for deres centrale fag, om at udskifte 15 ECTS indenfor det centrale fag med dette modul. Hensigten med modulet er at sammenbinde det centrale fags genstandsfelt med en minoritetsteoretisk tilgang. 

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på minoritetsstudier. Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på minoritetsstudier, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.