Tilvalg i køn, seksualitet og forskellighed

Hvad handler køn, seksualitet og forskellighed om?

På tilvalgskurserne får du indsigt i køns- og seksualitetsforskningens historie, teorier, metoder og praksisser. Ud fra en bred vifte af empiri undersøger vi identitet, normer og magtforhold, som de opstår i samspillet med køn, seksualitet, race, etnicitet, nationalitet, klasse, handikap og andre sociale kategorier. Forskningsfeltets interdisciplinære natur giver dig rig mulighed for at anlægge et køns-, seksualitets- og forskellighedsperspektiv på dit hovedfag.

Du kan læse om undervisningen i køn, seksualitet og forskellighed, forskning og andre aktiviteter ved Center for Køn, Seksualitet og Forskellighed.

 

 

Tilvalgsstudiet i Køn, seksualitet og forskellighed er normeret til 45 ECTS. Du kan også tage kurserne som enkeltstående tilvalg.

Køn, seksualitet og forskellighed (45 ECTS)

Du kan tage nedenstående kurser som tilvalgsstudie normeret til 45 ECTS på bachelorniveau. Du kan også tage dem som enkeltstående tilvalgskurser.

Kønsforskningens teori og praksis (15 ECTS) (efterår)

Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner indenfor moderne kønsforskning herunder ligestillings- og forskelsfeminisme, dekolonial og intersektionel kønsforskning, maskulinitetsforskning og queer teori. Kurset er velegnet som grundlag for de øvrige kurser.

Følelsernes politik (15 ECTS) (forår)

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig tænkning. Dette har ”den affektive vending” dog udfordret. På kurset undersøges det derfor, hvordan følelser fremtræder og konstrueres i en social kontekst.

Køn, seksualitet og racialisering (15 ECTS) (forår)

Med udgangspunkt i nyere køns-, racialiserings- og seksualitetsteorier giver dette kursus en række analytiske og teoretiske indgange til at forstå og analysere, hvordan køn, seksualitet og race opstår, diskuteres og gives mening i det moderne samfund.

Læs mere i studieordningen: (BA-tilvalg) Køn, seksualitet og forskellighed, 2019-ordningen

 

 

Du kan tage nedenstående kurser som tilvalgsstudie, normeret til 30 ECTS på kandidatniveau, eller du kan tage enkeltstående tilvalgskurser. Herunder finder du kurserne samt de tematiske tilvalgspakker, man har mulighed for at vælge:

Køn, seksualitet og forskellighed (30 ECTS)

Kønsforskningens teori og praksis (15 ECTS) (efterår)

Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning herunder ligestillings- og forskelsfeminisme, dekolonial og intersektionel kønsforskning, maskulinitetsforskning og queer teori. Kurset er velegnet som grundlag for de øvrige kurser.

KA-tilvalgsemne i Køn, seksualitet og forskellighed (15 ECTS) (efterår)

Kurset sætter kønsforskningens teorier på arbejde i et aktuelt tematisk område.

Digitale intimiteter: Køn, seksualitet, krop og identitet online udbydes i øjeblikket som KA-tilvalgsemne. Kurset handler om, hvordan vi kan forstå vores digitale liv som grundlæggende sammenvævet med vores krop og verden.

Kønnets og følelsernes politik (30 ECTS)

Kønsforskningens teori og praksis (15 ECTS) (efterår)

Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning herunder bl.a. postkolonial feminisme, psykoanalyse, intersektionalitet og queer teori. Kurset er velegnet som grundlag for de øvrige kurser.

Følelsernes politik (15 ECTS) (forår)

Traditionelt forstås følelser (affekt) som noget, der står i modsætning til rationel, saglig tænkning. Dette har ”den affektive vending” dog udfordret. På kurset undersøges det derfor, hvordan følelser fremtræder og konstrueres i en social kontekst.

Køn, seksualitet og racialisering (30 ECTS)

Kønsforskningens teori og praksis (15 ECTS) (efterår)

Kurset introducerer væsentlige teorier og diskussioner inden for moderne kønsforskning herunder bl.a. postkolonial feminisme, psykoanalyse, intersektionalitet og queer teori. Kurset er velegnet som grundlag for de øvrige kurser.

Køn, seksualitet og racialisering (15 ECTS) (forår)

Med udgangspunkt i nyere køns-, racialiserings- og seksualitetsteorier giver dette kursus en række analytiske og teoretiske indgange til at forstå og analysere, hvordan køn, seksualitet og race opstår, diskuteres og gives mening i det moderne samfund.

Læs mere i studieordningen: (KA-tilvalg) Køn, seksualitet og forskellighed

 

For yderligere information om tilvalgskurserne på Køn, seksualitet og forskellighed kan du kontakte studievejledningen på instituttet. 

Download og læs folder om uddannelsen