Tilvalg i klassisk arkæologi

 

Praksisorienterede tilgange til arkæologi (tilvalgspakke)

Denne tilvalgspakke er til dig, som er interesseret i praktisk og teoretisk museumskendskab samt arkæologi. Tilvalgspakken indeholder også et projektorienteret forløb (’Arkæologisk praksis’). Kurserne kan følges enkeltvis eller som en pakke.

 • Arkæologisk praksis (15 ECTS) - (efterår)
 • Praktisk og teoretisk museumskendskab (15 ECTS) - (efterår)
 • Eksperimentel arkæologi (15 ECTS) - (forår)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Klassisk arkæologi - perioder (tilvalgspakke)

Studerende indskrevet på bachelor-uddannelsen i klassisk arkæologi kan ikke tage dette studiemønster. 

 • Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode (15 ECTS) - (efterår)
 • Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode (15 ECTS) - (forår)
 • Klassisk arkæologisk periodekursus 3: den romerske periode (15 ECTS) - (efterår)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på forhistorisk arkæologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Praktiske og teoretiske tilgange

 • Arkæologisk praksis (15 ECTS) - (efterår)
 • Praktisk og teoretisk museumskendskab (15 ECTS) - (efterår)
 • Eksperimentel arkæologi (15 ECTS) - (forår)
 • Arkæologisk teori (15 ECTS) - (efterår)

Forhistorisk arkæologi - perioder

 • Forhistorisk arkæologisk periodekursus 1: jernalder og vikingetid (15 ECTS) - (efterår)
 • Forhistorisk arkæologisk periodekursus 2: senpalæolitikum og mesolitikum (15 ECTS) - (forår)
 • Forhistorisk arkæologisk periodekursus 3: neolitikum og bronzealder (15 ECTS) - (forår)

Klassisk arkæologi - perioder

 • Klassisk arkæologisk periodekursus 1: den geometrisk-arkaiske periode (15 ECTS) - (efterår)
 • Klassisk arkæologisk periodekursus 2: den klassisk-hellenistiske periode (15 ECTS) - (forår)
 • Klassisk arkæologisk periodekursus 3: den romerske periode (15 ECTS) - (forår)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på forhisotrisk arkæologi, kan du kontakte  studievejledningen på instituttet .