Tilvalg i Historie – Københavns Universitet

Tilvalg i historie

Tilvalg på bachelorniveau

BA-sidefag i historie, 45 ECTS

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Se mere i studieordningen  

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på historie eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser. Se mere i studieordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

KA-sidefag i historie, 45 ECTS

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af:

Se mere i studieordningen

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på historie eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på historie, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.