Tilvalg i historie

 

 

Bachelordelen af sidefaget i historie, 45 ECTS

BA-delen af sidefaget giver adgang til KA-delen af sidefaget på kandidatuddannelsen.

 • Metode 1: historisk kildekritik (15 ECTS) - efterår
 • Metode 2: politik og økonomi(15 ECTS) - forår
 • Område 4: akademisk skriftlighed  (15 ECTS) - forår

Se mere i studieordningen 

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på historie eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser. 

Se mere i studieordningen

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

KA-delen af sidefaget i historie, 45 ECTS

 • KA-område 4: historiebrug og historiedidaktik (15 ECTS) (efterår/forår)

samt to ud af følgende fagelementer:

 • KA-område 1: akademisk skriftlighed med fokus på forskningsdiskussion (15 ECTS) - (efterår)
 • KA-område 2: metodiske og analytiske redskaber (15 ECTS) - (efterår)
 • KA-område 3: akademisk skriftlighed med fokus på kildeanalyse (15 ECTS) - (efterår/forår)

For studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, forlænges kandidatsidefaget med 30 ECTS-point, der skal udgøres af:

 • KA-område 6: historiefaglig proces (15 ECTS)

samt en af følgende fagelementer: 

 • KA-område 7: historisk område med fokus på forskningsdiskussion (15 ECTS)
 • KA-område 8: historisk område med fokus på metode
 • KA-område 9: historisk område med fokus på kildeanalyse (15 ECTS) 

2022-studieordningerne for hhv. kandidatsidefag og kandidattilvalg i historie kommer snarest. 

Enkeltstående tilvalg

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på historie eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Se de enkeltstående tilvalg i studieordningen. (NB.: 2022-ordningen for enkeltstående tilvalg i historie kommer snarest) 

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på historie, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.