Global history

Tilvalg på kandidatniveau

Global history, 30 ECTS

Tilvalget i Global history klæder dig fagligt på til at arbejde i internationale virksomheder og på ambassader. Du kan fx arbejde med danske truster og organisationer i udlandet eller inden for uddannelsessektoren med internationale studerende.  Tilvalget kvalificerer dig fx til at arbejde som redaktør af publikationer i danske NGO'er, arbejde med flygtninge i Danmark eller i et globalt perspektiv.

Tilvalget udforsker interne, politiske og samfundsmæssige forandringerne på tværs af fire kontinenter (Europa, Nordamerika, Sydamerika og Asien) i lyset af omverdenens transformative påvirkning. På kurserne vil du komme til at arbejde med selve fænomenet globalisering, hvordan det kan defineres, og hvordan det er opstået historisk. Du bliver introduceret til centrale begreber og metoder til at undersøge transnationale forbindelser og strømninger med inddragelse af perspektiver fra sociologi, politik, historie, kultur- og erindringsstudier.

Du får et indgående kendskab til de historiske forhold, der har formet europæiske og ikke-europæiske samfund efter afkoloniseringen, og tilbyder samtidig en omfattende forståelse af international politik, transnationale kulturstrømme og de mange måder, hvorpå de nationale samfund hænger sammen, både på europæisk og globalt plan.