Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik

Tilvalg på kandidatniveau

Fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik, 30 ECTS

Tilvalget i fremmedsprogstilegnelse, kultur og didaktik gør dig klar til en karriere inden for den offentlige eller private uddannelsessektor. Du får kompetencer til at arbejde med voksenundervisning og undervise fx på læreruddannelser og private sprogskoler. Du vil også kunne udvikle læremidler fx på et forlag og du vil kunne arbejde som konsulent inden for formidling og det sprog- og kulturpædagogiske felt.

Du vil få kendskab til centrale teorier inden for sprogtilegnelse, kulturforståelse og interkulturel kommunikativ kompetence og deres omsætning til praksis. Du vil fx arbejde med læreplans- og læremiddelanalyser samt udvikle undervisningsmaterialer.

Derudover vil du få indblik i centrale metoder inden for feltet, fx undervisningsobservationer, spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og etnografisk feltarbejde.