Tilvalg i Forhistorisk Arkæologi – Københavns Universitet

Tilvalg i forhistorisk arkæologi

Tilvalg på bachelorniveau

Forhistorisk arkæologi, 45 ECTS

Studiemønstret sammensættes af tre af nedenstående moduler á 15 ECTS.

Læs mere i studieordningen (pdf)

Museumskendskab, praktisk og teoretisk, 15 ECTS

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på forhistorisk arkæologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 15 ECTS

  • Avanceret feltarkæologi (7,5 ECTS) (udbydes ikke i E18/F19)
  • Avanceret arkæologisk dokumentation og analyse (7,5 ECTS) (udbydes ikke i E18/F19)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på forhistoristorisk arkæologi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på forhisotrisk arkæologi, kan du kontakte  studievejledningen på instituttet .