Tilvalg i film- og medievidenskab 

 

 

Bachelordelen af sidefaget i film- og medievidenskab, 45 ECTS

BA-delen af sidefaget giver adgang til KA-delen af sidefaget på kandidatuddannelsen.

 • Film- og mediehistorie (15 ECTS) - efterår
 • Fiktionsteori- og analyse (15 ECTS) - forår
 • Reception og brug af film og medier (15 ECTS) - forår

Læs mere i studieordningen (pdf).

Digital kommunikation og æstetik - tilvalgmønster 

Det strukturerede forløb for digital kommunikation og æstetik fremgår af nedenstående oversigt.

 • Analyse af digitale medier (15 ECTS) - efterår
 • Digital strategisk kommunikation (15 ECTS) - forår
 • Digitalt design (15 ECTS) - forår

Enkeltstående tilvalgskurser

 • Tv-serier, webisodes og tværmedial fiktion: teori og analyse (15 ECTS) - (efterår)
 • Indholdsproduktion til digitale platforme (15 ECTS) - (forår)

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på film- og medievidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i film- og medievidenskab, 45 ECTS

 • Medieproduktion og formidling (15 ECTS) - efterår
 • Digitale film- og mediestrategier (15 ECTS) - forår
 • Faktateori og -analyse (15 ECTS) - forår

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal bestå 30 ECTS-point, der skal udgøres af fagelementerne:

 • Mediesystemer og film- og mediebrancher (15 ECTS) 
  og
 • Filmvidenskabelig teori og analyse: film, tv
  og digitale billedfortællinger (15 ECTS) 
  eller
 • Medievidenskabelig teori og analyse: digitale mediekulturer, netværk og samfund (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

 • Tv-serier, webisodes og tværmedial fiktion: teori og analyse (15 ECTS) - (efterår)

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på film- og medievidenskab eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på Film- og medievidenskab, kan du kontakte studievejledningen på instituttet