Tilvalg (BA og kandidat) i Engelsk – Københavns Universitet

Tilvalg på bachelor- og kandidatniveau i engelsk

Tilvalg på bachelorniveau

Gymnasierettet BA-sidefag i engelsk, 45 ECTS

Det gymnasierettet BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på engelsk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønstre samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i engelsk, 45 ECTS

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på engelsk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen for tilvalget på kandidatniveau i engelsk (pdf) og find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på engelsk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.