Tilvalg i audiologopædi – Københavns Universitet

Tilvalg i audiologopædi

Tilvalg på bachelorniveau

Logopædi, 45 ECTS

Talevanskeligheder er obligatorisk og der skal vælges to ud af de tre øvrige moduler.

Bemærk at indskrivning på det fulde studiemønster forudsætter 120 beståede ECTS i audiologopædi eller tilsvarende.

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Audiologopædi, 45 ECTS

Tilvalgstudiet i Audiologopædi kan sammensættes ved valg af tre ud af nedenstående moduler, der hver er normeret til 15 ECTS.

Bemærk at indskrivning på det fulde studiemønster forudsætter 120 beståede ECTS i audiologopædi eller tilsvarende.  

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Audiologi, 30 ECTS

Bemærk at indskrivning på dette fulde studiemønster forudsætter 120 beståede ECTS i audiologopædi eller tilsvarende. 

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Læsning, stavning og skriftlig fremstilling, 30 ECTS

Bemærk at indskrivning på dette studiemønster forudsætter en grunduddannelse på mindst 15 ECTS i dansk sprogbeskrivelse og mindst 7,5 ECTS i psykolingvistik eller lignende. 

Læs mere i studieordningen: BA-tilvalg, 2019-ordningen

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på audiologopædi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på audiologopædi eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på audiologipædi, kan du kontakte  studievejledningen på instituttet.