Tilvalg i arabisk – Københavns Universitet

Tilvalg i arabisk

Tilvalg på bachelorniveau

De fleste fagelementer udbydes én gang årligt – hold øje med kursuskataloget for at se, om fagelementet udbydes forår eller efterår.

Gymnasierettet BA-sidefag i arabisk: Arabisk sprog, litteratur og oversættelse, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Det gymnasierettede BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

Læs mere i studieordningen (pdf).

NB. Er du indskrevet på et studiemønster efter 2007-studieordningen, skal du være opmærksom på, at ordningen er under afvikling. Kontakt evt. studievejledningen på instituttet om studieplanlægning.

Arabisk til samfundsfaglige studier (15 ECTS)

 • Arabisk til samfundsfaglige studier (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Introduktion til arabisk sprog og kultur med feltarbejde (15 ECTS) 

Læs mere på Center for Internationalisering og parallelsprogligheds hjemmeside.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på arabisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønstre. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

Tilvalg på kandidatniveau

Gymnasierettet KA-sidefag i arabisk (45 ECTS)

 • Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (15 ECTS).
  Tages i udlandet gennem meritgivende udlandsophold eller lignende. 
 • Sproglig variant - arabisk (15 ECTS)
  Tages i udlandet gennem meritgivende udlandsophold eller lignende. 
 • Vælg mellem:

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

 • Frit emne 1 (15 ECTS)
 • Arabisk litteratur i Mellemøsten (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf).

Arabisk til samfundsfaglige studier  (15 ECTS)

 • Arabisk til samfundsfaglige studier (15 ECTS) 

Læs mere i studieordningen (pdf).

Introduktion til arabisk sprog og kultur med feltarbejde (15 ECTS)

Læs mere på Center for Internationalisering og parallelsprogligheds hjemmeside.

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på arabisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

For yderligere information om tilvalgskurserne på arabisk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.