Tilvalg i arabisk

 

 

 

 

De fleste fagelementer udbydes én gang årligt – hold øje med kursuskataloget for at se, om fagelementet udbydes forår eller efterår.

Bachelordelen af sidefaget i arabisk, 45 ECTS + 30 ECTS propædeutik

Det gymnasierettede BA-sidefag giver adgang til det gymnasierettede KA-sidefag på kandidatuddannelsen.

 • Arabisk propædeutik A (15 ECTS) - efterår
 • Mellemøstens moderne historie (15 ECTS) - efterår
  eller
  Videnskabsteori (15 ECTS) - forår (den fagspecifikke del af videnskabsteorikurset, som knytter sig til Mellemøstens sprog og samfund, udbydes ikke i F23 og F24, men først i F25)
 • Arabisk propædeutik B (15 ECTS) - forår
 • Kommunikativt arabisk med tekstlæsning og oversættelse (15 ECTS) - efterår
 • Religion og samfund i Mellemøsten (15 ECTS) - forår

Læs mere i studieordningen (pdf)

NB. Er du indskrevet på et studiemønster efter 2017-studieordningen eller 2019-studieordningen, skal du være opmærksom på, at ordningen er under afvikling. Kontakt evt. studievejledningen på instituttet om studieplanlægning.

Arabisk sprog og kultur - tilvalgsmønster (45 ECTS + 30 ECTS propædeutik)

 • Arabisk propædeutik A (15 ECTS) - efterår
 • Mellemøstens moderne historie (15 ECTS) - efterår
 • Arabisk propædeutik B (15 ECTS) - forår
 • Kommunikativt sprog med tekstlæsning og oversættelse - arabisk (15 ECTS) - efterår
 • Religion og samfund i Mellemøsten (15 ECTS) - forår

Læs mere i studieordningen (pdf).

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på arabisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønstre. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatdelen af sidefaget i arabisk (45 ECTS)

 • Kommunikative færdigheder med litteratur og projekt (15 ECTS) - forår
  Tages i udlandet gennem meritgivende udlandsophold eller lignende. 
 • Sproglig variant - arabisk (15 ECTS) - forår
  Tages i udlandet gennem meritgivende udlandsophold eller lignende. 
 • Medier i Mellemøsten (15 ECTS) - efterår
  eller
  Struktur og forandring i Mellemøstens moderne historie (15 ECTS) - forår

Studerende, hvis centrale fag hører under et andet hovedområde end humaniora, skal herudover bestå 30 ECTS bestående af:

 • Frit emne 1 (15 ECTS)
 • Arabisk litteratur i Mellemøsten (15 ECTS)

Læs mere i studieordningen (pdf)

Enkeltstående tilvalgskurser

Som tilvalgsstuderende har du mulighed for at følge et enkelt kursus på arabisk eller selv sammensætte kurser, der ikke er defineret som et studiemønster. En del af de kurser, der tilbydes under ovenstående studiemønster samt kurser for grundfagsstuderende, kan tages som enkeltstående tilvalgskurser.

Læs mere i studieordningen (pdf).

Find de aktuelt udbudte kurser i kursuskataloget.

 

 

 

 

 
For yderligere information om tilvalgskurserne på arabisk, kan du kontakte studievejledningen på instituttet.