Studiestart for gæstestuderende

Velkommen til Det Humanistiske Fakultet

Denne side henvender sig til dig, der skal læse et enkelt kursus, et studiemønster eller et gymnasisidefag på Det Humanistiske Fakultet.

På denne side kan du læse om

Du kan finde praktiske informationer om fakultet i listen Humaniora A-Z.

Godt i gang med undervisning og KUnet

1. Du bør læse studieordningen for dit kursus. Studieordningen beskriver rammerne for din uddannelse, eksamenskrav, samt dine rettigheder som studerende. Det er derfor vigtigt, at du kender din studieordning godt.

Find studieordningen her.

2. I kursuskataloget kan du finde information om semestrets kursusudbud og skemaer for de enkelte fag.

Find dine kurser på Kurser.ku.dk.

3. KUnet er KU's intranet med information, vejledning og Selvbetjeningen for studerende.

Se hvordan du logger på KUnet.

4. Absalon er KUs fælles e-læringsplatform. Alle kurser har et grupperum, der administreres af underviserne. Herfra kan der sendes mails til alle på kurset, uploades undervisningsmateriale m.m. Du får adgang til Absalon via KUnet (intranettet). 

Se hvordan du logger på Absalon.

Tjek din eksamenstilmelding

Som meritstuderende bliver du automatisk meldt til undervisning og eksamen.
Men det er meget vigtigt, at du tjekker, at dine tilmeldinger er, som du ønsker det.

Kig på dine eksamenstilmeldinger under Selvbetjeningen i KUnet.

SU

Alle spørgsmål om SU skal rettes til SU-kontoret ved din egen uddannelsesinstitution.

De kan have brug for at vide at du faktisk er studieaktiv, bare et andet sted.

Dokumentation for din studieaktivitet kan fx være din forhåndsgodkendelse hjemmefra eller den mail fra Det Humanistiske Fakultet, der bekræfter din indskrivning på et kursus. 

Indskrivning

Din indskrivning som meritstuderende (altså den periode du kan tage eksamener på Det Humanistiske Fakultet) gælder som udgangspunkt i et år.

Hvis du skal læse et gymnasiesidefag, kan din indskrivning dog vare længere.

Hvis du er i tvivl om, hvor længe din indskrivning gælder, eller hvis du får brug for at forlænge din indskrivning, kan du kontakte din studievejledning på instituttet.

Studiekort

På Københavns Universitet skal alle studerende have et studiekort som ID.​

Du skal bruge kortet til fx:

  • identifikation til eksaminer
  • udlån af bøger på universitetets biblioteker
  • adgang til at åbne døre på universitetet.

Du bestiller selv dit studiekort. Se her hvordan:

  1. Gå på www.kunet.dk
  2. Vælg Selvbetjening > Studiekort og billede.
  3. Upload et billede af dit ansigt. Billedet skal være .jpeg format og 200x200 pixels stort allerede inden upload.

​​​​Studiekortet sendes til din folkeregisteradresse.

Meritoverførsel

Når du har bestået dit kursus, skal du have det meritoverført til din egen uddannelsesinstitution for at det tæller med som en del af din samlede uddannelse.

Kontakt studievejlederen ved din uddannelsesinstitution for at høre mere om meritoverførsel.

Kontakt

Har du spørgsmål af nogen art, eller har du lyst til at deltage i diverse opstartsarrangementer på uddannelsen, er du altid velkommen til at kontakte vejledningen på det institut, du er indskrevet ved.

Se en oversigt over alle vejledninger her.