Humaniora A - Z

Her kan du få svar på generelle og praktiske spørgsmål, indtil du har adgang til universitetets intranet.


A

Absalon
Academic Books
Adgang til fakultetet
Akademisk kvarter
Alkohol
App

B

Biblioteker
Boghandel (se Academic Books)Café Hava JavaECTS
E-mail
EksamenFacebook
Find vej
Forberedelse
Fotokopier og print

I

ID-kort
Instagram

Intranet (se KUnet)
Kandidatstuderende
Kantine
Kompendier
Kort over Søndre Campus
KU-brugernavn
KU-mail
KUnet (KUnet.ku.dk)
KursuskatalogLogin-problemer til KUnet
LæsegrupperParkering
Praktik (se Projektorienteret forløb)
Projektorienteret forløb
PrintRygning

S

Sidefag (se Tilvalg)
Studienævn
Studentercaféer
Studieaktivitetskrav
Studiegrupper
Studiekort Studieordning
Studievejledningerne  Studieåret
SU
Søndre Campus


T

Tilvalg
Trådløst net

U

Udlandsophold
Underviserne
Undervisningen 

Y

Yderligere spørgsmål?

 

Absalon

Absalon er KUs fælles e-læringsplatform. Alle kurser har et grupperum, der administreres af underviserne. Herfra kan der sendes mails til alle på kurset, uploades undervisningsmateriale m.m. Du bliver automatisk tilmeldt de grupperum, der svarer til de kurser, du følger.

Du får adgang til Absalon via KUnet (intranettet). 

Academic Books

Her sælges pensumlitteratur til fakultetets uddannelser til særlige studenterpriser.
Boghandlen ligger i bygning 14 i stueetagen (lige til højre, når du kommer ind ad hovedindgangen, Karen Blixens Plads 8), men har også en webshop.

Adgang til fakultetet

Du har adgang til fakultetet i dagtimerne. Uden for normal åbningstid giver studiekort (og evt. pinkode) i de fleste tilfælde adgang, men det varierer fra institut til institut. Husk altid dit studiekort, både så du kan lukke op, og så du på skæve tider kan dokumentere, at du er studerende. Forhør dig på dit institut, hvis du er i tvivl om, hvad du har adgang til.

Færdsel i bygningerne skal selvfølgelig foregå hensynsfuldt i forhold til øvrige brugere og aktiviteter. Københavns Universitetet har et sæt ordensregler for alle studerende.

Akademisk kvarter

Når tidspunktet for undervisningens begyndelse er angivet med klokkeslæt uden minutangivelse, skal du indregne det akademiske kvarter. Er starttidspunktet fx angivet til kl. 10, begynder undervisningen først kl. 10.15.

Ved ph.d.-forsvar og offentlige forelæsninger angives klokkeslettet ofte med .01 for at markere at man starter præcis, fx kl. 10.01 

Alkohol

Studiestart er for alle. Derfor er det ikke tilladt at drikke alkohol inden kl. 17. Det er fakultetets politik, at alkohol skal holdes helt uden for det sociale og faglige program for nye studerende i dagstimerne. Dette gælder både på universitetets område og på eventuelle hytteture.

Det er i orden at drikke øl og vin til aftensmaden, men det skal foregå på en måde, så der også er plads til studerende, der ikke har lyst til alkohol.

App

myUCPH er den officielle app til studerende på Københavns Universitet (KU). Her finder du forskellige vigtige informationer, der er rare at have med i lommen gennem studietiden. Appen giver blandt andet adgang til beskeder fra dine undervisere og fra universitet, dit skema m.m.

Hent den i App store eller Google Play.

Biblioteker

Det Kongelige Bibliotek har en afdeling på Søndre Campus - Bibliotek for Humaniora og Jura - som ligger i sin egen bygning midt på Campus. Du bruger dit sygesikringsbevis som lånerkort.

Se mere om Det Kongelige Bibliotek Søndre Campus.

Hvert institut har et videnscenter med læse- og arbejdspladser samt et stort udvalg af fagligt relevante bøger. Videnscentrene har forskellige åbningstider, lånemuligheder og adgangsregler.

Se en oversigt over alle videnscentre.

Café Hava Java

Café Hava Java (tidligere Mødestedet) ligger i stueetagen i bygning 11. Her kan du købe sandwich, frokostretter, kaffe og kage samt kolde drikke. 

I løbet af semestret trækker koncerter, quizaftener og andre arrangementer mange studerende til - især fredag eftermiddag.

Åbningstiderne varierer i løbet af semestret. Hold dig orienteret her.

ECTS

Københavns Universitet bruger en europæisk standardbetegnelse for eksamensvægten: "European Credit Transfer and Accumulation System", som forkortes ECTS. Et helt års fuldtidsstudier svarer til 60 ECTS-point og et semesters fuldtidsstudier til 30 ECTS-point. Mange europæiske universiteter benytter ECTS, hvilket gør det lettere at få overført studier fra udlandet. 

E-mail

Alle nye studerende får tildelt en personlig e-mailadresse ved studiestart. Adressen ender på "@alumni.ku.dk". Du bør tjekke din KU-mail jævnligt på KUnet, da al personlig kommunikation med universitet foregår via denne kanal. 

Eksamen

Det Humanistiske Fakultet afholder eksaminer to gange om året, en gang hvert semester. Du er som udgangspunkt automatisk tilmeldt eksamen, men det er dit eget ansvar at tjekke, om eksamenstilmeldingen er korrekt registreret.

De mest almindelige eksamensformer er:

  • Skriftlig eksamen
  • Mundtlig eksamen
  • Skriftlig hjemmeopgave, enten i gruppe eller individuelt

På de fleste fag er der mulighed for at aflægge nogle af eksaminerne som gruppeeksaminer. Reglerne, for hvordan der skal eksamineres i de enkelte studieelementer, er fastlagt i studieordningerne.

Facebook

Mød dit fakultet på facebook: Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet

Find vej

Her finder du frem til Det Humanistiske Fakultet.

Forberedelse

Et universitetsstudium er et fuldtidsarbejde. Alle universitetsstudier kræver en høj grad af selvstændigt arbejde og ved siden af den tid, du bruger på undervisning, skal du regne med at bruge en del tid på at forberede dig til hver undervisningsgang.

Det er svært at sætte timeantal på forberedelsestiden, for tidsforbruget afhænger af din forhåndsviden og dit læsetempo. Som en tommelfingerregel skal du forvente at bruge omkring 20 timer om ugen på et kursus, der vægter 15 ECTS. En del af tiden går med undervisning og derudover fx med møder med læsegruppen, læsning, notater før og efter undervisningen, indsamling af data, interviews eller materiale til det felt, I undersøger, forberedelse af oplæg og opgaver til eksamen eller undervisning. 

Fotokopier og print

Som studerende ved Det Humanistiske Fakultet kan du printe og kopiere med dit ID-kort og din KU-pinkode overalt på campus. Få vejledning i, hvordan du får adgang til systemet på  Campus Prints hjemmeside.

De fleste institutter har kopimaskiner ved biblioteket, og derudover har Campus Print kopifaciliteter.

Du kan også printe og kopiere på biblioteket.

Instagram

Du kan dele dine studieoplevelser med andre på instagram ved at tagge dine billeder kmed #KUAliv og #KUstudieliv. Du kan også følge fakultetets instagramprofil.

Kantine

Der er flere muligheder for at købe mad og drikke på Søndre Campus. Se en oversigt over kantinerne samt åbningstider og menuer her.

Der er også en række studenterdrevne caféer på campus.

Kompendier

Et kompendium er en samling akademiske tekster og materiale til brug i undervisningen. Mange undervisere sammensætter et kompendium, og du vil i løbet af dine første undervisningstimer blive informeret om, hvilket kompendium du skal købe til kurset. 

Publikom huser fakultetets centrale udsalg af undervisningskompendier og andet undervisningsmateriale. Kompendieudsalget ligger i stueetagen i bygning 11.  

Kort over Søndre Campus

Se kort over Søndre Campus og en oversigt over alle fakultetets adresser.

KU-brugernavn

Det brugernavn du får, består at tre tilfældige konsonanter efterfulgt af et trecifret tal: fx ”bdg123”. Dit KU-Brugernavn kan ikke ændres. Du bruger det til at logge på KUnet og til at identificere dig som studerende over for fx studieadministrationen.

Din e-mailadresse består af dit KU-brugernavn og @alumni.ku.dk 

Hvis du har problemer med dit KU-brugernavn skal du henvende dig til it-servicedesken.

KUnet

KUnet er det officielle intranet for studerende ved Københavns Universitet.
Her kan du finde studieinformation og vejledning, tjekke e-mail, melde dig til undervisningen, deltage i grupperum for undervisningen eller sociale aktiviteter og meget andet.

Se mere om KUnet.

Kursuskatalog

Find kurserne på kurser.ku.dk.

Loginproblemer til KUnet

Første gang du logger på KUnet, skal du bruge dit cpr.nr. og din pinkode.
Derefter skal du bruge dit KU-brugernavn. 

Se mere om at logge på KUnet.

Læse- og studiegrupper

Undervisere, tutorer og studievejledere anbefaler generelt, at studerende diskuterer undervisning, eksamen og læsning med medstuderende i læsegrupper.  

En læse- eller studiegruppe er både et fagligt og et socialt netværk, hvor du sammen med dine nye medstuderende kan komme godt igang med det faglige stof og forberede dig til undervisningen. På mange uddannelser tilbydes du desuden at indgå i en læsegruppe, som tutorer eller undervisere sætter i gang. Du kan også selv danne en læsegruppe.

På nogle kurser er der obligatorisk gruppearbejde og man kan skrive opgaver med medstuderende på de fleste uddannelser, mens mundtlige og skriftlige eksamener typisk aflægges individuelt.

Parkering

Her kan du læse om parkering på Søndre Campus.

Projektorienteret forløb

I løbet af din uddannelse har du mulighed for at tage et projektorienteret forløb, hvor du kommer ud på en arbejdsplads og får mulighed for at sætte dine kompetencer i spil og afprøve dine færdigheder. Det kan give nye perspektiver på din uddannelse og dermed gøre dig mere bevidst om præcis dine faglige styrker og kvaliteter. Det kan også være med til at afklare, hvad du gerne vil arbejde med, når du er færdig med studierne.

Der er mulighed for projektorienteret forløb på bachelortilvalg og på alle kandidatuddannelser.

Rygning

Rygning er forbudt indendørs alle steder på Københavns Universitet. I KUA 2 er det ligeledes forbudt at ryge i haverne og på tagterrasserne.

Studentercaféer

Rundt omkring på Søndre Campus har institutter og fag studentercaféer med billig kaffe, øl og fredagsbarer. Spørg dine medstuderende om vej! Her et udvalg:

  • Engerom: Kaféen i lokale  24.0.57
  • INSS: Nordisk Kaffebar i 22.0.61
  • IKK: Roland Bar i 21.0.15
  • SAXO: Café Helga i 12.3.68
  • MEF: Alkvantor i 14.3.80
  • ToRS: BARstionen i 10.3.68
  • IVA: Hjorten i 5B-0-18B

Studieaktivitetskrav

Din uddannelse er et fuldtidsstudium, og Københavns Universitet forventer, at du bliver færdig på normeret tid og overholder kravene til studieaktivitet. Det indebærer, at du opfylder studieaktivitetskravet, og at du afslutter din uddannelse inden for maksimal studietid.

Studievejledningerne

Der findes studievejledninger på alle institutter.

Her kan du få vejledning om det meste i forbindelse med din uddannelse:
Studieordningen, tilvalg, kandidatuddannelse, udlandsophold, eksamen, orlov, studieaktivitet osv. Du kan desuden få hjælp til studieplanlægning, kompetenceafklaring og karrierevejledning.

Alle vejledere har tavshedspligt.

Find studievejledningerne.

Studiekort

Københavns Universitet udsteder studiekort (ID-kort) til alle studerende.
Kortet bliver sendt til din folkeregisteradresse omkring den 15. september. For at du kan få et studiekort, skal du uplaode et billede via selvbetjeningen i KUnet

Læs mere om studiekort.

Studienævn

Alle uddannelser hører til et institut. På hvert institut er studienævnet ansvarligt for at udarbejde studieordninger og for at tilrettelægge undervisningen.  Det er også studienævnets opgave at afvikle eksamen, at behandle dispensationsansøgninger og vurdere om eksamener aflagt i forbindelse med tidligere uddannelsesforløb kan meritoverføres.

Du kan se sammensætningen af fagenes studienævn på institutternes hjemmesider.

Studieordning

Studieordningen beskriver rammerne for din uddannelse, eksamenskrav og dine rettigheder som studerende. I studieordningen kan du få et overblik over, uddannelsens moduler, hvornår du skal tage hvilke kurser og hvilke faglige mål, der knytter sig til kurserne m.m. Derfor er det vigtigt, at du kender din studieordning godt.

Spørg en studievejleder, hvis du er i tvivl om, hvilken studieordning du læser under. Find din studieordning.

Studieåret

Et studieår består af to semestre. Efterårssemestret fra september til og med januar og Forårssemestret fra februar til og med august.

SU

Er du startet på en bachelor eller kandidatuddannelse ved Københavns Universitet, skal du søge SU gennem MinSU. Se mere om at søge SU.

Har du spørgsmål til SU, kan du kontakte SU-kontoret for Københavns Universitet. Se mere om SU-kontoret.

Er du gæstestuderende fra et andet universitet, skal du kontakte dit eget universitet med spørgsmål om SU.

Søndre Campus

Hovedparten af Det Humanistiske Fakultet ligger i Njalsgade og på Karen Blixensvej i den nordlige del af Ørestaden på Amager. Området kaldes Søndre Campus. Ud over Det Humanistiske Fakultets uddannelser ligger også Det Teologiske Fakultet og Det Juridiske Fakultet på Søndre Campus. Grønlandske og arktiske studier holder til i Strandgade på Christianshavn.

Se kort over Søndre Campus.

Tilvalg

Som både bachelor- og kandidatstuderende kan du læse tilvalg som en del af din uddannelse. Tilvalget giver dig mulighed for at supplere dit centralfag med kurser fra andre uddannelser og er dermed din mulighed for at sætte dit eget præg på din uddannelse og skabe en tværfaglig profil.

Du kan også læse tilvalg på et andet fakultet eller et andet universitet i Danmark eller udlandet.

Trådløst net

Der er trådløst net på hele Søndre Campus.

Udlandsophold

Studerende, der benytter muligheden for at læse dele af deres uddannelse i udlandet, får en oplevelse for livet og vigtige erfaringer til både studie og job.

Du kan tage til udlandet via etablerede udvekslingsaftaler eller arrangere et ophold på egen hånd. Det tager op til halvandet år at planlægge et udlandsophold, så vær i god tid.

Du kan finde information om udlandsophold - frister, procedure, destinationer m.m. - på KUnet på din uddannelsesside under Udlandsophold.

Underviserne

De fleste undervisere har træffetid en gang om ugen, hvor du kan kontakte dem telefonisk eller personligt. Det er vigtigt, at du respekter deres træffe- og svartider. Undervisernes e-mail-adresser og træffetider kan du finde på uddannelsens hjemmeside under ansatte eller i KU's telefonbog.

Undervisningen

Du kan finde alle oplysninger om kurser (lokaler, tidspunkter, underviser) i det elektroniske lektionskatalog kurser.ku.dk.

Når du har adgang til KUnet (intranettet), kan du finde grupperum for undervisningen gennem Absalon.

Vær opmærksom på, at der på nogle fag er indlagt undervisningsfri uger til bl.a. gruppearbejde.

Yderligere spørgsmål?

Står du tilbage med yderligere spørgsmål, er du altid velkommen i studievejledningerne på institutterne.