10 gode råd til nye studerende

Der er en masse ting, du selv kan gøre for at komme godt i gang med studierne. Her er en række gode råd, der gælder allerede fra din første dag på universitetet:

1. Deltag i de faglige og sociale aktiviteter på uddannelsen
Tutorernes sociale introprogram, caféer og faglige foredrag er tilbud, som det er en rigtig god idé at tage imod. At du kender dine medstuderende og bruger tid på universitetet i f.eks. læsegrupper i tiden uden for undervisningen er med til at give dig en god start og et godt tilhørsforhold på uddannelsen.

2. Læs din studieordning
I din studieordning står alt, du skal vide om mulighederne på din nye uddannelse. Studieordningen giver dig et overblik over uddannelsens moduler og kurser samt de faglige mål, der knytter sig til kurserne. Det er et must for din studieplanlægning, at du sætter dig godt ind i studieordningen, når du starter på uddannelsen. Find din studieordning.

3. Husk at et universitetsstudie er et fuldtidsarbejde
Måske har du kun 12-14 timers undervisning om ugen, men du skal lægge yderligere 25-30 timer til, når du medregner tid til forberedelse og læsegrupper. Det er vigtigt, at du ser studiet som et fuldtidsjob og planlægger din uge, så der bliver plads til både studie, fritidsinteresser og eventuelt studiejob.

4. Få en læsegruppe
En læsegruppe er både et fagligt og et socialt netværk, hvor du sammen med dine nye medstuderende kan komme godt ombord i det nye faglige stof, spørge om det du er i tvivl om, og forberede dig til undervisningen sammen med andre. På mange uddannelser tilbydes du desuden at indgå i en læsegruppe, som enten tutorer eller undervisere sætter i gang. Du kan også selv danne en læsegruppe.

5. Vær på forkant med din studieplanlægning
Planlæg, hvad du skal nå i det kommende semester. Du kan starte med at læse kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk, pensumlisterne, studieordningen og eksamensbestemmelserne grundigt igennem. Herudfra kan du lægge dig fast på en overordnet tidsplan. Tal med din studie- og karrierevejledning om mulighederne for tilvalg, udlandsophold og praktik i god tid. Det kan tage op til halvandet år at planlægge et udlandsophold.

6. Tal med dine undervisere om kravene til dig og dine forventninger til undervisningen
Det er vigtigt, at du forstår sammenhængen mellem fx undervisningen og kursets faglige mål, krav til eksamen m.m. Det får du ved at læse din studieordning og spørge din underviser, hvis der er noget, du ikke forstår eller har brug for at få uddybet.  

7. Opsøg alle tilbud om studieredskaber
At udvikle en god studieteknik vil være en støtte gennem hele dit studie. Selvom det kan virke overvældende med mange nye informationer på samme tid, vil den tid du bruger på at udvikle din studieteknik være godt givet ud. Der udbydes løbende kurser, som bl.a. sætter fokus på læsestrategier, notatteknik, opgaveskrivning, arbejdstilrettelæggelse og god akademisk praksis m.m. 

8. Tænk over, hvad du gerne vil bruge uddannelsen til
Der afholdes jævnligt arrangementer, hvor du kan lade dig inspirere af kandidater, der fortæller om deres job og vejen dertil. Konkrete beskæftigelseseksempler kan give dig en idé om hvilken vej, du ønsker at gå og planlægge dit studie derefter. 

9. Få et overblik over, hvilke hjælpere du har i din studietid – og brug dem
Tutorer, studie- og karrierevejledere, undervisere og administrationen er her for at svare på dine spørgsmål og hjælpe dig godt igennem dit studie. Derudover kan dine medstuderende være gode sparringspartnere. 

10. Tjek din uddannelsesside i KUnet og din KU-mail løbende for vigtige informationer
Dine tutorer vil introducere dig til din studentermail og din uddannelsesside på intranettet KUnet, hvor du løbende modtager vigtig information om tilmeldingsfrister, arrangementer og andet. Det er dit ansvar at holde dig opdateret.
Til toppen