Andre tilbud

Du kan møde Det Humanistiske Fakultet, vores studerende og forskere på flere forskellige måder. På denne side har vi samlet et udsnit af de initiativer, der varetages af vores institutter. 

Gratis foredrag om antikken

Afdeling for Græsk & Latin ved Saxo-Instituttet på Københavns Universitet tilbyder at krydre din gymnasieundervisning i græsk, latin og oldtidskundskab med gratis foredrag om fascinerende emner som demokrati i Athen, Ovids digte og alfabetets indførsel i Grækenland. Læs mere om tilbuddet. 

Få besøg af en sprog-studerende

Hvis I på dit gymnasium gerne vil høre lidt om, hvordan det er at være studerende på Københavns Universitet på et sprogfag, er I velkomne til at kontakte os. Så vil vi prøve at matche jer med en studerende fra:

Kontakt os på vejledning-engerom@hum.ku.dk – så formidler vi kontakten til en studerende. Herefter aftaler I selv tid og sted.

Uddannelsesbesøg på Institut for Engelsk, Germansk og Romansk

Gymnasieelever og kursister, deres lærere og andre interesserede inviteres indenfor til at opleve en dag på på en af instituttets uddannelser i løbet af foråret. Dato og program for dagen offentliggøres her:

Historiebutikken på Saxo-instituttet

Skal du til mundtlig eksamen eller skrive en større skriftlig opgave i historie, latin eller græsk? Eller er der et af emnerne indenfor historie, oldtidskundskab, latin eller græsk, som du gerne vil have uddybet? Så kan du finde hjælp i Historiebutikken.

Du kan kontakte Historiebutikken med spørgsmål af faglig karakter og få dem besvaret af en af de ansatte ved SAXO-Instituttet ved Københavns Universitet. På vores hjemmeside kan du desuden finde korte og let tilgængelige vejledninger til, hvordan du kan skabe dig et overblik over dit emne og hvordan du bruger kildekritik.

Skoletjeneste - Institut for Tværkulturelle og Regionale studier

ToRS Skoletjeneste formidler kontakt til universitetsstuderende, som kan dele deres fagspecifikke viden med elever fra alle uddannelsesinstitutioner.

Er du ved at lave et forløb om fx Indien som global økonomisk faktor, russiske magtforhold i forhold til Ukraine, mayareligion eller Islamisk Stat, så kan du henvende dig på tors-skoletjeneste@hum.ku.dk og du vil blive sat i forbindelse med en studerende hurtigst muligt. 
Læs mere

Aktuel forskning på Det Humanistiske Fakultet

Læs mere om vores forskningsområder og forskere på vores 8 institutter og 20 centre.