10 spørgsmål til studievalget

Det er en stor og vigtig ting at vælge uddannelse - dit valg handler om din identitet, trivsel og beskæftigelse mange år frem i tiden. Her er derfor 10 spørgsmål, der kan hjælpe dig til at komme nærmere det rigtige studievalg for dig.

Få venner eller familie til at stille dig spørgsmålene som en slags interview, når du kommer hjem fra åbent hus. Eller sæt dig en halv times tid og skriv lidt ned for hvert spørgsmål. Brug dine erfaringer fra både skole, arbejde og fritid og tænk over dine relationer til dine venner, lærere, forældre og kolleger.

Vær ærlig i din beskrivelse af dig selv - det er dit studievalg, det handler om!

1. Hvad interesserer dig og gør dig glad?
Lav en plus/minus-liste over dine erfaringer fra skole, fritid, arbejde og andet du synes er relevant. Hvad var dine yndlingsfag i gymnasiet - hvorfor kunne du lide dem? Hvad er sjovt ved at gå på arbejde? Hvad laver du ellers?

2. Hvilke styrker har du? Og hvad vil du blive bedre til?
Lav igen en plus/minus-liste over dine styrker og svagheder ud fra dine erfaringer fra skolen, arbejde og alt andet, du synes er relevant. Er du f.eks. rigtig god til at holde mundtlige oplæg, men knap så god til noget andet?

3. Hvad vil du bruge din uddannelse til?
Skriv fem arbejdsområder eller jobs ned, som din uddannelse skal lede frem til.
Er der et bestemt område, du gerne vil arbejde inden for? Har du en konkret stilling i tankerne? Skal det være i Danmark eller i udlandet?

4. Hvad vil du gerne have af muligheder under uddannelsen?
Skriv fem ting ned, som du gerne vil prøve eller lære i løbet af din uddannelse. Vil du gerne kombinere flere uddannelsesretninger, eller vil du specialisere dig i et fag? Vil du gerne læse i udlandet? Vil du gerne i praktik eller skrive opgave for en virksomhed?

5. I hvilket studiemiljø trives du bedst?
Skriv fem ting ned, der er afgørende for, om du vil trives på en uddannelse i mange år. Hvad forventer du, der sker på studiet ud over den egentlige undervisning? Hvad forventer du af studiemiljøet? Hvad tænker du om din egen deltagelse i læsegrupper og sociale arrangementer, f.eks. i forbindelse med studiestart?

6. Hvilke arbejdsformer trives du bedst med?
Skriv fem ting ned, som typisk afgør, om du trives i en undervisnings- og arbejdssituation. Hvilken rolle har du tit i gruppearbejde? Vil du helst arbejde i grupper eller alene? Skal undervisningen inddrage dig aktivt eller mere være en forelæsning?

7. Kan du konkretisere dine ønsker?
Hvilke muligheder passer til dine styrker, interesser og prioriteringer? Hvis du f.eks. er kommet frem til, at du er interesseret i "noget med mennesker" eller "noget med kultur" - kan du så sætte uddannelser på, der matcher dine ønsker?

8. Hvilke muligheder har du? Og hvilke begrænsninger?
Når du har kortlagt dine interesser og ønsker, skal du afstemme det med en række realiteter: Hvilke muligheder har du f.eks. med dit gennemsnit? Er der andre måder at få din drømmeuddannelse på? Hvilke uddannelser er beslægtede med dem, du har kigget på? Du kan finde inspiration på studievælgeren. Siden er udviklet af Studievalg, en uddannelsesuafhængig vejledningsinstitution for alle uddannelsessøgende.

9. Hvem kan hjælpe dig videre?
Lav en seddel med alle de spørgsmål du har samlet sammen - hvilke informationer mangler du for at kunne træffe et valg? Hvilke vejledninger skal du opsøge? Hvor mange besøgsordninger kan du nå med på? Kender du nogen, der læser på den uddannelse, du er interesseret i? Hvad kan du ellers selv gøre?

10. Hvad er din plan nu frem mod studievalget?
Ansøgningsfristen er din deadline for studievalget. Lav en tidslinje, hvor du noterer de ting, du skal nå inden fristen.

Held og lykke med dit studievalg!

Vil du læse på Københavns Universitet?

Læs mere om uddannelserne og optagelse på www.studier.ku.dk.