Aktuelle studieordninger for oldtidskundskab

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

BA-sidefag

BA-tilvalg

KA-sidefag