Aktuelle studieordninger for oldtidskundskab

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

BA-sidefag

KA-sidefag