Aktuelle studieordninger for Minoritetsstudier

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

BA-niveau

KA-niveau

Dispensationer mv.