Aktuelle studieordninger for Komparative kulturstudier

NB. Læs her først

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

Bachelorniveau

Kandidatniveau

Pensumbestemmelser

Generelle dispensationer

Se de generelle regler for dispensation på ToRS. Her finder du bl.a. regler vedr. specialer og BA-projekter på engelsk og andre sprog.