Aktuelle studieordninger for Komparative kulturstudier

Studerende på Det Humanistiske Fakultet er, ud over reglerne i deres studieordning, underlagt følgende regler:


Tilvalg

Bachelorniveau

Kandidatniveau